skip to Main Content
Musikklærer'n Banner - Noter, Sommerfugler Og Farger - Signaliserer Kreativitet

24. Tverrfaglighet

21. mai 2021
Fag er en måte å strukturere virkeligheten på, men har det gått for langt? Har skolen gjort fagene til selve virkeligheten? Denne episoden handler om tverrfaglighet.
Close search
Handlekurv
Back To Top
Search