Skip to content
Musikklærer'n banner - noter, sommerfugler og farger - signaliserer kreativitet

23. Tilpasset opplæring

Alle går i grunnskolen og dermed skal undervisningen passe for...alle. Denne episoden handler om tilpasset opplæring.

Jobben vår som musikklærere er blant annet om å gi alle elever muligheter for mestring, og musikkundervisning er godt egnet til det. Da må vi tenke over hvordan vi kan tilpasse undervisningen.

(Og så beklager vi fortsatt litt dårlig lyd. På grunn av koronapandemien sitter vi på hvert vårt hjemmekontor og ikke alltid med helt optimale forhold.)

Handlekurv
Back To Top
Search