skip to Main Content
Musikklærer'n Banner - Noter, Sommerfugler Og Farger - Signaliserer Kreativitet

22. Digital didaktikk i musikkfaget

Både digital undervisning og det akustiske har sin plass i musikkfaget. Vi snakker litt om det og gir mange konkrete tips til hvert kjerneelement fra læreplanen.

Tipsene i denne episoden er organisert etter kjerneelementene i fagfornyelsen:

  • Lage musikk
  • Utøve musikk
  • Oppleve musikk og kulturforståelse

Så legger vi til noen temaer til:

  • Forsterke læring
  • Tverrfaglighet

Tilpasset opplæring er også et relevant tema, men det kommer vi nærmere tilbake til i episode 23.

Se også
Close search
Handlekurv
Back To Top
Search