Skip to content
Silvia Seres og Eldar Skjørten

LørnTech: Skaperkraft

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres og Eldar Skjørten om begreper som kreativitet og skaperkraft, og Eldar gir eksempler fra sin hverdag på hva som kan stimulere dette i læring. Han forteller også om en annen viktig forutsetning for at barn og mennesker for øvrig skal lære seg nye ting og utvikles - nemlig det at det er greit å feile.

Denne podkasten ble tatt opp i 2019.

Nøkkelpunkter fra podkasten

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Det viktigste jeg gjør på jobben er å gi barn og unge tro på egen skaperkraft. Hvis de kan få en kombinasjon av kompetanse, ambisjon og trygghet knyttet til det å skape, så bidrar det til å gjøre dem klare for livets mange ukjente faktorer.

Hva fokuserer du på innen edtech?
God bruk av teknologi til å fremme de menneskelige ressursene. Alt handler, eller bør handle, til syvende og sist om mennesket og de ressursene vi har i oss til å skape gode liv for oss selv og andre. Jeg fokuserer på dette innenfor estetiske fag, og spesielt på musikk som er mitt felt.

Hvorfor er det spennende?
Fordi det handler om livsmestring og det gode liv – om å gjøre verden til et litt bedre sted for nestemann.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Vi snakker om at lærere må henge seg på utviklingen og jeg er enig, men vi må lytte til tvilerne og etternølerne. Blant dem finner vi noen av de aller beste lærerne – de som virkelig kan «gamlemåten». God utvikling blir ikke til ved å kaste seg inn i fremtiden, men ved å kombinere det beste av det nye med det beste av det bestående. Derfor trenger vi tvilerne og etternølerne.

Dine egne prosjekter siste året?
IPadLab – en uformell læringsarena der elever fra 5. til 7. trinn kommer frivillig et storefri i uka. Masse spennende, gode aktiviteter og noen produkter som nesten tar pusten fra meg.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Skape – vi skaper noe hver dag, alle sammen. Kompetanse innen kreative prosesser er viktig og ikke minst fordi vi ikke vet hva fremtiden bringer. Den må skapes. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har en skole som verdsetter mangfold og demokrati. Kreativitet og skaperkraft er avhengig av nettopp dette. Det gir oss et godt utgangspunkt.

Handlekurv
Back To Top
Search