Skip to content
Musikklærer'n banner - noter, sommerfugler og farger - signaliserer kreativitet

24. Tverrfaglighet

Fag er en måte å strukturere virkeligheten på, men har det gått for langt? Har skolen gjort fagene til selve virkeligheten? Denne episoden handler om tverrfaglighet. Vi tar opp både fagstoff, begreper knyttet til tverrfaglighet og selvsagt med mange eksempler. Og så lurer vi på om tverrfaglighet er redningen for estetiske fag?

Tverrfaglighet er et begrep som ofte forveksles med flerfaglighet. For å forstå tverrfaglighet bedre, så rydder vi også opp i begrepene:

  • Flerfaglighet
  • Tverrfaglighet
  • Estetiske læreprosesser
  • Multimodalitet

I episoden nevner vi denne reklamefilmen. En fornøyelig liten sak:

Handlekurv
Back To Top
Search