Skip to content

Sammendrag

For å handle på Musikkpedagogikk.no må du registrere en personlig brukerkonto med navn og e-postadresse. Det er for at vi skal kunne gi deg tilgang til dine undervisningsopplegg.

Brukerkonto kan registreres av kunden manuelt på registreringssiden. Du legger da inn ønsket passord,  brukernavn, e-post og navn. Hvis du handler uten å ha en brukerkonto fra før, så lager nettbutikken automatisk en for deg. Systemet genererer da automatisk et brukernavn og passord som du får tilsendt på e-post. Dette kan endres ved å gå til Min side og klikke på Kontodetaljer. Brukernavn kan ikke endres. Dine personlige opplysninger er lagret i henhold til våre personvernregler. Du kan når som helst be om at dine opplysninger slettes. Ved sletting av brukerkonto opphører også tilgangen til undervisningsopplegg.

Registrering og innlogging er personlig og kan ikke deles med andre. Brudd på vilkårene kan føre til utestengelse, uten økonomisk kompensasjon, og eventuelt anmeldelse for brudd på lov om opphavsrett.

Alle typer innhold på Musikkpedagogikk.no er beskyttet av norsk lov om opphavsrett.

Se fullstendige vilkår nedenfor. Les vår personvernerklæring her.

Generelt

På Musikkpedagogikk.no kan du:

 • abonnere på undervisningsopplegg og annet materiell
 • melde deg på eller kjøpe tilgang til kurs og opplæring i ulike former

Andre produkter og tjenester kan tilkomme og er omfattet av de samme vilkårene hvis ikke annet er oppgitt.

Registrering og innlogging på Musikkpedagogikk.no

 • For å handle på Musikkpedagogikk.no må du registrere en personlig brukerkonto med navn og e-postadresse. Det er for at vi skal kunne gi deg tilgang til det du har kjøpt på nettsiden.
 • Registrering av brukerkonto kan skje på to måter:
  • Enten ved at du registrerer en brukerkonto selv på registreringssiden. Du legger da inn ønsket passord,  brukernavn, e-post og navn.
  • Eller hvis du handler uten å ha en brukerkonto fra før. Da lager nettbutikken automatisk en for deg. Systemet genererer da automatisk et brukernavn og passord som du får tilsendt på e-post.
 • Passord og e-post kan endres ved å gå til Min konto og klikke på Kontodetaljer. Brukernavn kan ikke endres.
 • Dine personlige opplysninger er lagret i henhold til våre personvernregler.
 • Registrering og innlogging er personlig og kan ikke deles med andre. Brudd på vilkårene kan føre til utestengelse, uten økonomisk kompensasjon, og eventuelt anmeldelse for brudd på lov om opphavsrett.

Opphavsrett

Alle typer innhold på Musikkpedagogikk.no er beskyttet av norsk lov om opphavsrett. Det er ikke er anledning til å kopiere innhold uten skriftlig tillatelse. Å dele en personlig brukerkonto med andre er ikke tillatt. Dersom en skole ønsker å tilgang for flere lærere, så ta kontakt. Det finnes lovlige måter å gjøre dette på.

Vennligst respekter opphavsretten. Den er et viktig grunnlag for at vi får gode kunstopplevelser, fagstoff m.m. og den gjør det mulig å skape mer innhold også på Musikkpedagogikk.no. Ta kontakt ved tvil om hva som er lov.

Betaling

Betaling gjennomføres via ledende leverandører av betalingstjenester som har gode rutiner på sikkerhet ved netthandel. Opplysninger om kredittkort lagres ikke på våre servere.

Dersom du får tilbud om fakturabetaling, og benytter deg av dette, kan det tilkomme fakturagebyr.

Undervisningsopplegg og annet materiell

Tidbegrenset tilgang

Du kan kjøpe tilgang til undervisningsopplegg og annet materiell.

 • Ved betaling krysser du av for å akseptere betingelsene.
 • Når betaling er gjennomført får du umiddelbart tilgang til nettsider med det aktuelle materiellet fra siden Mine produkter.
 • Hvis ikke annet er oppgitt varer abonnementet i ett år fra betalingsdato.
 • Når det nærmer seg utløp av abonnementet vil du få varsel på e-post og du velger selv om du vil forlenge.
 • Musikkpedagogikk.no kan gjøre rettelser og mindre justeringer/forbedringer av materiellet og det vil da umiddelbart være synlig for deg.

Slik kan du selv sette sammen det materiellet du faktisk har bruk for, og som kan være ulikt fra år til år.

Kvittering

Ved kortbetaling sendes kvittering automatisk på e-post etter at betalingen er gjennomført.

Angrerett

Lov om angrerett gjelder. I praksis betyr det:

 • Du kan angre på et kjøp, forutsatt at du melder fra innen 14 dager etter at du har fått tilgangen.
 • Angre skjer ved å sende en utvetydig erklæring om at du ønsker å benytte angreretten.
 • Dersom du angrer på e-post vil vi umiddelbart sende en bekreftelse på at erklæringen er mottatt.
 • I følge loven er det forbrukeren som har bevisbyrden for at melding om angrerett er gitt innen fristens utløp.
 • Dersom du har krav på å få penger tilbake vil dette skje innen 14 dager fra melding om angrerett er mottatt.

Kurs

Hvilke kurs omfattes av disse vilkårene?

Disse vilkårene gjelder kurs som utlyses på Musikkpedagogikk.no, der Eldar Skjørten er ansvarlig kursarrangør, og på online kurs som kjøpes og betales på Musikkpedagogikk.no.

Vilkårene gjelder ikke kurs der vi leies inn som fagperson/kursholder for andre arrangører.

Påmelding

Dersom ikke annet er spesifisert i utlysningen eller avtalt individuelt kan påmelding kan kun skje gjennom eget skjema eller kjøp av tilgang på Musikkpedagogikk.no. (Det er altså ikke nok å sende en e-post eller fylle ut standard kontaktskjema.)

Avmelding

Webinar og kurs i et fysisk lokale

Dersom ikke annet er spesifisert må avmelding skje senest 10 dager før kursstart. Hele kursavgiften vil da kunne refunderes. Ved avmelding senere enn dette belastes hele kursavgiften.

Online kurs

Det er normalt ikke anledning til å melde seg av online kurs.

Avlysning av kurs

Ved for få påmeldte deltakere kan Musikkpedagogikk.no avlyse kurs og webinarer inntil 7 dager før kursstart. Deltakere som da har betalt kursavgiften vil få hele beløpet refundert.

Utstyr

Ved de fleste kurs vil de være behov for en eller annen form for utstyr, – datamaskin, nettbrett e.l. Dette er spesifisert i utlysningen.

Deltakerne må selv kjenne til hvordan eget utstyr kobles til et trådløst nett. Ved kurs i fysiske lokaler vil kursholder opplyse om passord/tilgangsopplysninger til nettverket i kurslokalet. Ta kontakt med IKT-ansvarlig ved din arbeidsplass god tid i forveien for informasjon om hvordan du kobler utstyret ditt til et trådløst nett. Kursavgiften refunderes ikke i tilfeller der opplevelsen forringes fordi en deltaker ikke får koblet seg på nettverket.

Vi ber om forståelse for at kursholder ikke kan bruke undervisningstiden på kurset til å løse problemer knyttet til den enkeltes datautstyr, tilkobling til nett o.l.

Informasjon

Kunden må legge inn riktig informasjon i påmeldingen (kontroller spesielt e-post adresse og mobiltelefonnummer) slik at informasjon kommer fram. Musikkpedagogikk.no kan ikke holdes ansvarlig dersom informasjon ikke når fram som følge av feil kontaktinfo, e-post som ikke blir lest o.l.

Ansvar

Musikkpedagogikk.no / kursholder kan ikke holdes ansvarlig dersom deltakere får redusert utbytte av kurset som følge av problemer med nettverk i kurslokalet.

Før leie av kurslokaler undersøker Musikkpedagogikk.no alltid om utleier kan tilby tilfredsstillende fasiliteter / nettverk o.l. Ved redusert utbytte som følge av strømbrudd, nettverksproblemer i kurslokalet eller andre forhold utenfor kursholders kontroll ytes normalt ingen refusjon.

Musikkpedagogikk.no sitt økonomiske ansvar begrenses for øvrig oppad til prisen på kurset, slik den er oppgitt på nettstedet.

Spesielt for kurs som krever bruk av datautstyr

For at vi skal kunne bruke tiden på faglig innhold gjelder følgende tilleggsvilkår:

Eget utstyr

Hver deltaker tar med

 • det datautstyr som er spesifisert i utlysningen
 • strømledning/lader
 • hodetelefoner (kan godt være av enkel type, men kontroller at de har en standard plugg/kontakt som passer i utstyret du har med)

Programvare / apper

Ved enkelte kurs kan det være aktuelt å be deltakerne installere programmer / apper før kurset. Det vil i så fal bli opplyst om dette på forhånd.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at noen programmer / digitale tjenester fungerer på datamaskin, men ikke nettbrett – eller omvendt – og at ikke apper som finnes for iPad ikke alltid finnes på andre plattformer. Informasjon om utstyr blir gitt i påmeldingen. Ta kontakt hvis du er i tvil.

På kurs om bruk av iPad vil det bli opplyst på forhånd om hvilke apper som er sentrale på kurset. I tillegg kan det bli snakk om andre apper underveis i kurset. Det er da en fordel, men ikke påkrevet, om deltakere har tilgang til å laste ned apper på kurset.

Ta kontakt med IKT-ansvarlig på din arbeidsplass god tid i forveien dersom du trenger hjelp til å installere programvare / apper. Etter installasjon er det alltid lurt å sjekke at programmet kan startes.

Handlekurv
Back To Top
Search