Kurs og prosjekter

Eldar Skjørten

Praksisnært og fleksibelt

Jeg er musikklærer til daglig og mine kurs og opplæringsmoduler er derfor tett knyttet til praksis. Deltakere får konkrete tips fra skolehverdagen, både faglig og knyttet til hva som får gode idéer til å bli god praksis.

Fleksibiliteten gir deg muligheten til å:

Bestille kurs:

Skoler, kommuner eller andre kan be meg komme til dere, eller vi kan samles til en nettbasert økt. Fleksibel organisering og en variert kursmeny gjør det mulig å "skreddersy" kursene.

Få personlig opplæring:

Med "Online Opplæring" kan du bestille personlige kursøkter i et kursrom på nett. Det er sikkert og enkelt. Ta med en kollega uten ekstra kostnad. Ta kontakt for mer informasjon.

Gå på kurs:

Jeg holder kurs rundt om i Norge. Sjekk kalenderen for å se hvor og når neste kurs holdes. Kursoversikten viser hva slags kurs jeg tilbyr.

Fleksibel organisering:

Kursrekke:

Sammen vurderer vi deres ønsker, behov, tilgjengelig utstyr og lager en spesialtilpasset kompetansepakke som det virkelig swinger av! En kursrekke kan organiseres med det antall kursdager dere måtte ønske og kan inneholde elementer fra forskjellige kurs fra kursoversikten og/eller andre emner som dere ønsker fokus på. Vi kan organisere rekken med en kombinasjon av vanlige kurs og nettbaserte økter. Vi kan også avtale spesielle ting som deltakerne gjør mellom øktene. 

Siden kursrekker utvikler lærerkompetansen over tid er dette den beste investeringen, - både faglig og økonomisk.

Heldagskurs:

Jeg kommer til dere for en hel dag med utvikling, læring og refleksjon.  En full dag gir ro til å fokusere på innholdet og tid til å dele erfaringer og refleksjoner. Dagen kan også deles i flere moduler med ulikt innhold.

Halvdagskurs:

Noen ganger har man mindre tid, eller dagen må kombineres med annet innhold. Da kan vi legge opp en halv dag der vi går inn på et bestemt emne. 3 timer er tross alt nok til å komme et godt stykke.

Foredrag eller inspirasjonsøkt:

Jeg presenterer noen inspirerende muligheter eller holder et foredrag. Det kan være på en større konferanse eller også på et lærermøte, nettverksmøte e.l.

Online Opplæring:

Enkelte kursemner kan gjennomføres som såkalt online-kurs. Disse kan vare fra noen få minutter til flere timer, alt etter deres ønsker. Da sees vi i et spesialtilpasset "virtuelt klasserom" via nett. Ved direkte overføring av lyd og bilde ser og hører vi hverandre og jeg presenterer kursinnholdet på skjermen, deler min skjerm med deltakerne, svarer på spørsmål etc. Jeg står for det tekniske, deltakerne trenger bare å klikke på en tilsendt lenke - så er vi i gang!

Hvordan bestille kurs:

En bestilling starter aller helst med en uforpliktende dialog. Vi snakker om hva dere ønsker, hva dere har gjort fra før og hva slags kursopplegg som er hensiktsmessig for dere. (Antall kursøkter, varighet, kombinasjoner med online kurs og oppfølging etc.) Deretter sender jeg et tilbud med pris og forslag til innhold.
Den innledende samtalen er ofte avgjørende for å sikre god effekt og varig virkning.

Om kursholder   |   Hva sier tidligere kursdeltakere?  |  Kontakt