skip to Main Content

Praksisnært og fleksibelt

Til daglig er jeg er musikklærer og mine kurs er derfor tett knyttet til praksis. Deltakere får konkrete tips til hvordan gode idéer kan bli god praksis.

Sammen finner vi den formen som gir dere en hensiktsmessig utvikling. Noen ganger er det kurs eller foredrag lokalt hos dere, andre ganger webinar og ofte en kombinasjon.

Bilde Av Eldar Skjørten

Få mer ut av kurset med mikrolæring

For best mulig utbytte kan vi supplere kurs, workshops og webinarer med mikrolæring. Dette er moduler som typisk tar 5-10 minutter å gjennomføre og som sendes til deltakerne før og/eller etter fellesøktene.

Med mikrolæring kan vi aktivere førforståelse, forlenge refleksjonen, gi repetisjon og inspirere til å prøve ut kursinnholdet i etterkant. Det øker deltakernes utbytte av kurset.

Hurra, jeg har fått nye nettsider! Alt er ikke på plass enda, men jeg skal fortløpende revidere og overføre innhold fra de gamle nettsidene.

Mine kurs og foredrag

Varighet, emner og formater kan ofte skreddersys til det som passer dere.

Everyone Can Create illustrasjon

Alle kan tenke kreativt

Kreativitet og dybdelæring henger godt sammen - og med bruk av teknologi har vi store mulighetsrom i skolen. Dette er en vitamininnsprøytning for alle som vil legge tilrette for kreativitet i læring. Kan gjennomføres
Hjerne som inneholder fargede ikoner for medier - linje til lyspære for "gode ideer"

Dybdelæring med multimodalitet

Tverrfaglighet har blitt framholdt som en nøkkel til dypere læring, men … mye av det såkalte tverrfaglige har vel, med respekt å melde, egentlig vært flerfaglig.
illustrasjon med høyttaler ikon og lydnivå

Digitale verktøy i musikkfaget

I dag er digitale verktøy er en naturlig del av alle typer arbeid med musikk, - både utøvelse, komponering, lytting og musikkproduksjon.
sanger på scenen, med mikrofon, farger og røyk i bakgrunnen

Vurdering for læring – i kulturskolen

Dette foredraget/kurset dreier seg om hvordan vi kan øke elevenes læringsutbytte i undervisningen. Vi skal verken endre undervisningen eller rammene, men se nærmere på en læringsfremmende dialog mellom lærere og elever. Det handler om vurdering for læring.
Close search
Handlekurv
Back To Top
Search