Skip to content
foto av deltakerne i podkasten

Rekk opp hånda: Hva betyr kvalitet i læring?

Tirsdag 26. september 2023 ble det på nytt arrangert Skoleforum i Oslo. Panelet bestod av representanter fra hele skoleløpet: lærer Eldar Skjørten, rektor Jarle Blikken, skoleeier Marianne Mette Stenberg, og forsker og lærerutdanner Marte Blikstad-Balas. Vert for samtalen var Martin Johannessen.

Hvor er de største pedagogiske mulighetene, og hva skal til for å kunne realisere dem på tvers av norske klasserom? Hvordan kommer dette til syne i klasserommet, for lærerne, for elevene.

Endring av praksis er en vrien nøtt. Det tar tid. Relativt ferske læreplaner og nye teknologier krever mye av skoleledere og lærere. Så hva er status og hvordan støtter vi skolene i å utvikle en praksis med god kvalitet?

Gøy og utfordrende, aktive og medvirkende elever, og læring som gir mening er stikkord når panelet blir utfordret til å beskrive kvalitet i læring.

Handlekurv
Back To Top
Search