skip to Main Content
Musikklærer'n banner - noter, sommerfugler og farger - signaliserer kreativitet

12. Opphavsrett – gjester: Willy Martinsen og Ida Otterstad fra Tono

Bruken av musikk, bilder og andre åndsverk i skolen øker. Det skyldes blant annet innføring av teknologi i læringen, der elevene lager presentasjoner, videoer, bildemontasjer og andre sammensatte tekster. Samtidig er det fremdeles en del uvitenhet i skolen omkring hva som er greit - og når vi står i fare for å bryte åndsverksloven.

I denne episoden får vi derfor besøk fra kommunikasjonssjef Willy Martinsen og juridisk rådgiver Ida Otterstad, – begge fra Tono.

Til slutt i episoden skal vi avlive tre seige myter om hva som er lov – og du får tilgang til to Kahooter (quiz) for bruk med elevene – begge om opphavsrett.

Se også
Handlekurv
Back To Top
Search