Skip to content

Ja, vi ELSKER – repetisjon!

Det er en kjent sak at barn gjerne vil oppleve samme ting igjen - og igjen. Hvor mange ganger så jeg filmen Løvenes Konge da min eldstedatter var liten? Aner ikke, men uansett hvor godt filmen var laget - antall repetisjoner ble en utfordring. Er det da slik at vi voksne ikke er så veldig glad i repetisjon?
Skjermbilde fra videoen på siden - viser mange tegnede hoder - ulike farger, men ellers like - repetisjon

Hvorfor er vi så glade i repetisjon?

Repetisjon er i mange sammenhenger selve fundamentet for opplevelsen. Men det trenger ikke bety å se samme film, eller høre samme musikk, mange ganger. Repetisjon kan også ha en mer subtil form, og dreie seg om noe som likner på det vi har opplevd før. Det skaper forventninger og  gjenkjennelse. Og som videoen nedenfor viser har dette bakgrunn i psykologiske forhold.

Når vi hører begynnelsen av noe vi har hørt før, så trekker hukommelsen fram fortsettelsen. Vi gjenkjenner begynnelsen og forventer hva de neste tonene skal være.  Og når de faktisk kommer er vi ikke bare passive lyttere – vi lever ubevisst med musikken der og da. Det skaper en innlevelse og en sterkere opplevelse.

Og ikke nok med det: For når vi hører noe igjen, så flytter vi automatisk oppmerksomheten til en annen del av musikken. På den måten opplever vi flere detaljer. I videoen brukes lydene i ordet “atlas” som et eksempel. Se videoen for nærmere forklaring.

Det er noen utfordringer som gjentar seg. Litt enkelt sagt: for lite repetisjon og for mye repetisjon… Disse henger ofte sammen.

Dette er interessant av mange grunner, men la meg trekke fram det å skape musikk: 

Gjennom mitt arbeid i Skapia (som arrangerer Veslefrikk for 1.-7. trinn og U-trykk for 8.-10. trinn) har jeg fått høre over tusen komposisjoner, låter og andre musikkstykker laget av barn og ungdom. Det er noen utfordringer som gjentar seg. Litt enkelt sagt: for lite repetisjon og for mye repetisjon… Disse henger ofte sammen.

Det oppstår gjerne ved at det man ikke lar det musikalske materialet utvikle seg. Elevene starter ofte med for mye repetisjon. Det opplever de som statisk og kjedelig. Så løser de det ved å innføre nye ideer hele tiden, men da blir det for lite repetisjon. Dermed går lytteren glipp av kraften i gjenkjennelse og innlevelse, slik som forklart i videoen nedenfor.

En bedre løsning er ofte å velge seg et begrenset materiale og la det utvikle seg – altså med repetisjon som ikke er helt lik. (Mange ville kalt dette variasjon.) Da spiller vi på lytterens forventning til neste lyd og skaper en dypere innlevelse.

Videoen nedenfor gir en god forklaring

Videoen varer i 4:30 og gir en god innsikt i hvorfor vi trenger repetisjon i musikk.

Handlekurv
Back To Top
Search