Skip to content

Hvert øre teller

Hører elevene dine musikk med headset? Mest sannsynlig ja, og de må ta vare på hørselen sin. Derfor er denne videoen nyttig å bruke i musikkundervisningen.
illustrasjon: hodetelefoner og lyn - forvrengt bilde

Hvert øre teller er også navnet på en kampanje fra Hørselhemmedes Landsforbund.

Kunnskap om farene

Tinnitus er en av flere hørselsskader vi kan påføre oss selv, mens vi nyter og opplever musikk. Da er det også naturlig at vi gir elevene kunnskap om hvordan vi kan ta vare på hørselen. Mange tenker at det bare er sterk lyd som er farlig, men det er også viktig å se på hvor lenge man eksponeres for lyd. Det er kanskje der mange elever havner i faresonen.

Videoen nedenfor (2:44) kan være en start.

Filmen over er hentet fra denne mer omfattende filmen (26 minutter).

Hvor vanlig er tinnitus?

Tinnitus kjennetegnes ved at man hører lyder som ikke kommer fra en lydkilde, – signalene kommer kun fra ens eget nervesystem. Flere nettsteder viser til at 10-15% av den voksne befolkningen har tinnitus. Dette kan være alt fra milde plager til vesentlig redusert livskvalitet, blant annet med vedvarende søvnplager.

Her er ti eksempler på hvordan tinnitus kan høres ut (starter 11.34 ut i filmen).

Hvordan beskytte hørselen?

Mange tror at det kun handler om volum, men varighet er vel så viktig. Andre faktorer spiller også inn, som nærhet til lydkilden (ref. ørepropper) og frekvenser. Her er noen råd fra “Hvert øre teller”-kampanjen:

  • Bruk hørselsvern eller ørepropper. Akkurat som du beskytter huden med solkrem, trenger hørselen vern mot støy og høy lyd
  • Ta lydpauser, og gi hørselen «friminutt» hver time
  • Demp lyden på mobiltelefon, hodetelefoner og øreplugger, og bruk innstillingene for å endre volumnivå
  • Bruk alltid ørepropper på konsert. Det finnes i dag gode ørepropper som demper lydnivået, men beholder lydbildet
  • Ikke stå for nærme høyttalerne. Jo nærmere du står lydkilden, jo kraftigere trykk på ørene

Hva med å starte med å lære elevene hvordan de stiller inn grensene for lydnivå på telefonen?

Når blir lyden skadelig?

Mange har opplevd kortvarig susing, piping eller “dotter” i ørene etter en opplevelse med sterk lyd. Er det farlig? Eksperter sier at mange slike episoder øker farene for permanent hørselsskade.

Det er også helt vanlig å oppleve litt sus eller piping i stille omgivelser, f.eks. når man legger seg for å sove. Det trenger slett ikke å være tegn på hørselsskade.

Informere foreldrene

Vi vil jo for all del ikke skremme, men gi god informasjon. Men barn og ungdom reagerer ulikt. Der noen tar i mot saklig informasjon, kan andre bli skremt. Kanskje en elev har opplevelser fra øresus ved leggetid etter en dag med mange inntrykk. Det er ikke uvanlig og gjerne helt ufarlig.

Ved informasjon om hørsel kan det være naturlig å informere kontaktlærer og eventuelt også foreldre. Oppfordre elevene til å snakke med voksne hvis de er usikre.

Desibel

Lydstyrke måles i desibel (db). 0db er nederste grense for hva som kan høres. En samtale er omtrent 60db, mens vi kan rope opp i omtrent 80db.

Skalaen for desibel er laget slik at en dobling av lydstyrke tilsvarer alltid 3 desibel. 83db er altså dobbelt så sterk lyd som 80db.

Skadelig lyd

Bildet nedenfor er hentet fra kampanjen “Hvert øre teller” og viser grensene for hva vi tåler. Merk at både lydstyrke og tid spiller inn. Grensene er individuelle.

Illustrasjon fra hlf.no

Illustrasjonen over er hentet fra kampanjen Hvert øre teller.

Se også
Handlekurv
Back To Top
Search