Skip to content
MusTek 2016

MusTek 2016 var en nasjonal konferanse som viste didaktiske muligheter ved bruk av teknologi i musikkundervisningen. Samtidig var det også en arena for dialog og nettverk mellom pedagoger i grunnskole, kulturskole, videregående skole og lærerutdanning.

Engasjerte forelesere viste hvordan teknologi kan være en overkommelig og spennende ressurs for økt læring.

Dato: 28.-29. januar 2016 • Sted: Quality Hotel Mastemyr (rett utenfor Oslo sentrum).

  • Nasjonalt og internasjonalt anerkjente forelesere
  • Praktiske og motiverende sesjoner
  • Ideer til hvordan læreplanene oppfylles
  • Mulighet for erfaringsdeling

 

Utdrag av informasjon om konferansen:

Plenumsesjoner på MusTek 2016 gir deg både inspirasjon og utfordringer. Vi er glade for å kunne introdusere deg for engasjerte forelesere fra Norge, Sverige og Storbritania. Vi skal både løfte blikket og se på konkrete emner.

Parallelsesjoner vil inneholde konkrete tips og innspill om bruk av teknologi i musikkundervisningen. Du får velge fra en meny av spennende, relevante og konkrete emner. På alle disse sesjonene får du en del tid til å prøve selv – her blir det mye å lære.

Foredrag i plenum:

Marcel Pusey (Storbritannia): MAKING MUSIC ACCESSIBLE TO ALL

Marcel Pusey er en prisvinnende og kritikerrost pedagog, bassist og komponist. Han er aktiv i utvikling av teknologi for musikkundervisning og har blant annet vært med på å utvikle O- Generator, et verktøy som blant annet brukes flittig på skoler i USA, Australia og Asia. Det er en stor glede å introdusere Marcel for norske lærere. Han blir med oss på hele konferansen og skal ha to sesjoner, i tillegg til åpningsforedraget.

Hans Renman (Sverige): FRAMTIDEN OCH LÄRANDETS UTMANINGAR I EN DIGITAL TIDSÅLDER

Hans Renman er grunnleggeren av TÄNK OM, et utviklingsteam som hjelper svenske skoler med å implementere teknologi i undervisningen, og har senere startet den pedagogiske tenketanken Scandinavian Education. Hans foredrag på MusTek 2016 vil gi et bilde av skolens utfordringer og fremtid i digitaliseringens og globaliseringens tid, med et spesielt blikk på den norske skolen. Her får du spennende refleksjoner – og kanskje noen utfordringer…?

Div. forelesere: TeachMeet

Det er alltid å inspirerende å høre om erfaringer fra kolleger. På TeachMeet vil et knippe pedagoger på 5 minutters dele konkrete erfaringer fra sine prosjekter.

Notto J. W. Thelle

Notto J.W. Thelle er daglig leder i NOTAM, Norsk senter for teknologi i musikk og kunst, og vil ta oss med på spennende refleksjoner omkring teknologi i musikk.

Konferanseprogram:

TORSDAG 28. JANUAR

Kl. 9.00  •  Registrering • Utstillinger • Kaffe/te
Kl. 10.00 – 11.15  •  PLENUM

– Åpning
– Making music accessible to all  • Marcel Pusey (Storbritannia)

Kl. 11.15 – 11.45  •  PAUSE • FORFRISKNINGER • UTSTILLINGER

Kl. 11.45 – 13.15  •  PARALLELLE SESJONER 1

1A  •  Rom for lek og læring (G-K-V-L)
Jørund Høie Skaug og Vidar Holm (Senter for IKT i utdanningen)

1B • Soundtrap – studio, nettverk og samarbeid (G-K-V-L)
Christian Antonsen (Møllebakken skole, Bergen)

1C • Elektronika på 1-2-3 (G-L)
Guttorm Andreasen (Stavanger)

1D • Songwriting made simple (G-L)
Marcel Pusey (Storbritannia)

1E • Lage lydkomposisjoner med elever i GarageBand for iPad (G-L)
Jan Gamre (Kreasjon, Oslo)

1F • Skru lyd 1 (G-K-V-L)

1G • Oiid (G-K-V-L)
Gisle Johnsen (Oiid / Musit, Bergen)

Kl. 13.15 – 14.45  •  LUNSJ • TID FOR ERFARINGSDELING • UTSTILLINGER

Kl. 14.20 – 14.40  •  Lunsjforedrag for interesserte: ATEA gir en innføring i Apples systemer for publisering av kurs og undervisningsopplegg.

Kl. 14.45 – 16.15  •  PARALLELLE SESJONER 2

2A  Rom for lek og læring (G-K-V-L)
Jørund Høie Skaug og Vidar B. Holm (Senter for IKT i utdanningen)

2B  Lyderia (G-L)
Ane Solstuen (Lillehammer) og Rikskonsertene

2C  Audiotool + fagblogg: Skap elektronisk musikk på nett (G-L)
Ronny Pi (Teigar ungdomsskole, Tønsberg)

2D  Gi instrumentalundervisningen en ”boost” med teknologi! (K-V-L)
Merete Markussen (Musikk- og kulturskolen i Bærum)

2E  ”Gullet ligger i kombinasjonene” – samspill (G-K-L)
Eldar Skjørten (Eiksmarka skole og Musikkpedagogikk.no, Oslo)

2F  Kom i gang med YouTube og SoundCloud (G-K-V-L)
Vidar Sæther (Fagerlia videregående skole, Ålesund)

2G  Skru lyd 2 (G-K-V-L)

Kl. 16.15 – 16.45  •  PAUSE • FORFRISKNINGER • UTSTILLINGER

Kl. 16.45 – 17.45  •  PLENUM MED TEACHMEET OG AVSLUTNING AV DAG 1

PAUSE

Kl. 18.45 – 19.30  •  ”Jorda rundt på 45 minutter!” Musikalsk kåseri med løs snipp i hotellbaren, ved Guttorm Andreasen

Kl 19.30  •  MIDDAG OG SOSIALT SAMVÆR

 

FREDAG 29. JANUAR

Kl. 8.30  •  Registrering for nye deltakere • Utstillinger

Kl. 9.00 – 10.15  •  PLENUM

– Estetikk og teknologi • Notto J.W. Thelle (NOTAM)
– Musikalsk undring • Eldar Skjørten (Musikkpedagogikk.no)

Kl. 10.15 – 10.45  •  PAUSE • FORFRISKNINGER • UTSTILLINGER

Kl. 10.45 – 12.15  •  PARALLELLE SESJONER 3

3A  Rom for lek og læring (G-K-V-L)
Jørund Høie Skaug og Vidar Holm (Senter for IKT i utdanningen)

3B  nyMusikk Kids (G-K-L)
Guttorm Andreasen (Stavanger)

3C  Lyderia (G-L)
Ane Solstuen (Lillehammer) og Rikskonsertene

3D  World music in the classroom (G-L)
Marcel Pusey (Storbritannia)

3E  Spill i musikkundervisningen (G-K-V-L)
Sigrid Jordal Havre (Høgskolen i Bergen/Sibelius Akademiet, Finland)

3F  Lage akkompagnement i GarageBand for iPad (G-K-L)
Jan Gamre (Kreasjon, Oslo)

3G  Kom i gang med Pro Tools | First (G-K-V-L)
Vidar Sæther (Fagerlia videregående skole, Ålesund)

Kl. 12.15 – 13.30  •  LUNSJ • TID FOR ERFARINGSDELING • UTSTILLINGER

Kl. 13.30 – 15.00  •  PLENUM

– Framtiden och lärandets utmaningar i en digital tidsålder • Hans Renman (Sverige)
– AVSLUTNING OG TREKNING AV UTSTYR OG PROGRAMVARE


I programoppsettet er det lagt vekt på:

  • tilbud både for pedagoger med erfaring fra bruk av teknologi og de som står i startgropa
  • en variert meny av parallelle sesjoner for ulike undervisningsformål og for allemålgruppene – grunnskole, kulturskole, videregående skole og lærerutdanning.
  • å presentere både verktøy som er gratis og som koster penger.
  • å tilby sesjoner for ulike relevante plattformer, som PC, iPad m.m.
  • at alle parallelle sesjoner skal gi deltakerne tid til å prøve selv.

Hva passer for hvem?

Vi mener det er nyttig for pedagoger å ha en oversikt over feltet. Man anvender ulike verktøy på forskjellig vis, og en sesjon kan ha overføringsverdi for mange flere enn de primære målgruppene. For at det skal bli lettere å orientere seg har vi likevel markert de ulike parallelle sesjonene med hvilke skoleslag de først og fremst retter seg mot.

G = grunnskole • K = kulturskole • V = videregående skole • L = lærerutdanning

Erfaringsdeling:

Det er satt av rikelig med tid til pauser under konferansedagene. Det er basert på erfaringen om at det også skjer mye relevante diskusjoner, erfaringsdeling og utveksling på den uformelle arenaen. Vi oppfordrer alle til aktivt å ta kontakt med andre deltakere og opptre inkluderende under konferansedagene. På den måten knyttes kontakter og fagmiljøer bygges. Av samme grunn oppfordrer vi også alle som har anledning til å delta på middag og sosialt samvær på torsdag kveld.

Handlekurv
Back To Top
Search