Skip to content
MusTek 2014

MusTek 2014 var en nasjonal konferanse som viste didaktiske muligheter ved bruk av teknologi i musikkundervisningen. Samtidig var det også en arena for dialog og nettverk mellom pedagoger i grunnskole, kulturskole, videregående skole og lærerutdanning.

Engasjerte forelesere viste hvordan teknologi kan være en overkommelig og spennende ressurs for økt læring.

Dato: 30.-31. januar 2014 • Sted: Quality Hotel Mastemyr (rett utenfor Oslo sentrum).

  • Nasjonalt og internasjonalt anerkjente forelesere
  • Praktiske og motiverende sesjoner
  • Ideer til hvordan læreplanene oppfylles
  • Mulighet for erfaringsdeling

 

Utdrag av informasjon om konferansen:

Plenumsesjoner på MusTek 2014 gir deg både inspirasjon og utfordringer. Vi er glade for å kunne introdusere deg for engasjerte forelesere fra Norge og for vår gjesteforeleser fra Australia – James Humberstone. Vi skal både løfte blikket og se på konkrete emner.

Parallelsesjoner vil inneholde konkrete tips og innspill om bruk av teknologi i musikkundervisningen. Du får velge fra en meny av spennende, relevante og konkrete emner. På alle disse sesjonene får du en del tid til å prøve selv – her blir det mye å lære.

Foredrag i plenum:

Håkon Kvidal: MUSIKKTEKNOLOGI – SNART SKOLEMODEN?

Hva skjer med det estetiske, sansebaserte musikkfaget når den logisk-rasjonelle teknologien tramper inn i musikkrommet og gjør krav på oppmerksomheten? Er det mulig å legge til rette for å utvikle digital kompetanse i et kunstfag uten å endre fagets innhold, karakter og til syvende og sist, fagets berettigelse? Og, tilbyr egentlig moderne teknologi nye, reelle og faktiske muligheter for kunstnerisk utfoldelse eller er alt sammen bare hype, moteord og kommers? I foredraget presenteres nye kunnskap fra forskningsfronten innen musikkteknologi og musikkpedagogikk som kan bidra til en klarere og mer nøktern analyse, og forhåpentligvis mer perspektivrik tenkning omkring egen og andres undervisning.

James Humberstone (Australia): PROJECT BASED LEARNING – BEST PRACTICE?

In 2012 and 2013 James Humberstone underwent his own exploration into what modern concepts of “the BLs” bring to 21st century music education: by the “BLs”, James means pedagogies such as Project Based Learning, Challenge Based Learning, Enquiry Based Learning, and so on. Working with international experts such as David Price and Ewan McIntosh, drawing on the latest research and visiting new learning spaces and institutions such as High Tech High in San Diego, James brought this latest thinking back to his music classroom where he integrated it into his own practice. This talk outlines his explorations and the conclusions he has drawn, which have a very positive message for music education’s place in 21st century learning.

Lage Thune Myrberget: HVA VIL SKJE MED MUSIKKFAGET I DET 21. ÅRHUNDRE?

Hva har boreriggprosjekter i Brasil, nanoteknologi i USA og Wall Street med musikkfagets fremtid å gjøre? Vi løfter blikket, og ser ut i verden. Hva skjer med fagene? Hva skjer med læring? Hva skjer med lærerrollen? Lage vil belyse dette ved å ta for seg trender og prosjekter fra ulike bransjer og ulike kulturer, for så å trekke trådene tilbake til konsekvenser for kunstfagene, samt vår rolle og funksjon som lærere i fremtidens verdenssamfunn.

Thor Bendiksen: LYD OG HØRSEL

De siste årene har man sett en dramatisk økning av personer som får alvorlige plager og redusert livskvalitet grunnet Tinnitus. Hva skyldes dette? Hvordan kan vi sørge for at bruk av musikkteknologi ikke øker problemet ytterligere? Thor Bendiksen gir først en rask oppfrisking av fakta om lyd og hørsel generelt. Deretter deler han av både forskning og førstehånds erfaringer med Tinnitus, 7 behandling og ikke minst forebygging. Kanskje konferansens viktigste tema?

Konferanseprogram:

TORSDAG 30. JANUAR

Kl. 9.00  •  Registrering • Utstillinger • Kaffe/te
Kl. 10.00 – 11.15  •  PLENUMSESJON 1

– Åpning
– Musikkteknologi – snart skolemoden  • Håkon Kvidal

Kl. 11.15 – 11.45  •  PAUSE • FORFRISKNINGER • UTSTILLINGER

Kl. 11.45 – 13.15  •  PARALLELLE SESJONER 1

1A  •  Making engaging learning recourses
James Humberstone

1B • Komponere med iPad i tverrfaglige emner
Eldar Skjørten

1C • Personlige læringsnettverk (PLN) – for læreren og i undervisningen
Ann Michaelsen

1D • Laptoporkester
Håkon Kvidal

Kl. 13.15 – 14.45  •  LUNSJ • UTSTILLINGER

Kl. 14.45 – 16.15  •  PARALLELLE SESJONER 2

2A  Gamification  – mer enn spill
Lage Thune Myrberget

2B  Teaching from the back of the class
James Humberstone

2C  Flipped classroom – omvendt undervisning
Vidar Sæther

2D  Hvordan lage enkle komp med iPad
Jan Gamre

Kl. 16.15 – 16.45  •  PAUSE • FORFRISKNINGER • UTSTILLINGER

Kl. 16.45 – 17.45  •  PLENUMSESJON 2

– Lyd og hørsel • Thor Bendiksen
– De gode eksemplene

Kl 19.30  •  MIDDAG OG SOSIALT SAMVÆR

FREDAG 31. JANUAR

Kl. 8.30  •  Registrering for nye deltakere • Utstillinger

Kl. 9.00 – 10.15  •  PLENUMSESJON 3

– Project base learning – best practice? • James Humberstone (Australia)

Kl. 10.15 – 10.45  •  PAUSE • FORFRISKNINGER • UTSTILLINGER

Kl. 10.45 – 12.15  •  PARALLELLE SESJONER 3

3A  Film composition projects for students
James Humberstone

3B  Hvordan lage enkle komp med iPad
Jan Gamre

3C  Musikkundervisningen – i god utvikling eller klar for museum?
Lage Thune Myrberget

3D  Noteflight som komposisjonsverktøy
Vidar Sæther

Kl. 12.15 – 13.30  •  LUNSJ • UTSTILLINGER

Kl. 13.30 – 15.00  •  PLENUMSESJON 4

– Hva vil skje med musikkundervisningen i det 21. århundre • Lage Thune Myrberget
– AVSLUTNING OG TREKNING AV UTSTYR OG PROGRAMVARE


I programoppsettet er det lagt vekt på:

  • tilbud både for pedagoger med erfaring fra bruk av teknologi og de som står i startgropa
  • en variert meny av parallelle sesjoner for ulike undervisningsformål og for allemålgruppene – grunnskole, kulturskole, videregående skole og lærerutdanning.
  • å presentere både verktøy som er gratis og som koster penger.
  • å tilby sesjoner for ulike relevante plattformer, som PC, iPad m.m.
  • at alle parallelle sesjoner skal gi deltakerne tid til å prøve selv.

Hva passer for hvem?

Vi mener det er nyttig for pedagoger å ha en oversikt over feltet. Man anvender ulike verktøy på forskjellig vis, og en sesjon kan ha overføringsverdi for mange flere enn de primære målgruppene. For at det skal bli lettere å orientere seg har vi likevel markert de ulike parallelle sesjonene med hvilke skoleslag de først og fremst retter seg mot.

Erfaringsdeling:

Det er satt av rikelig med tid til pauser under konferansedagene. Det er basert på erfaringen om at det også skjer mye relevante diskusjoner, erfaringsdeling og utveksling på den uformelle arenaen. Vi oppfordrer alle til aktivt å ta kontakt med andre deltakere og opptre inkluderende under konferansedagene. På den måten knyttes kontakter og fagmiljøer bygges. Av samme grunn oppfordrer vi også alle som har anledning til å delta på middag og sosialt samvær på torsdag kveld.

Handlekurv
Back To Top
Search