Skip to content

Rytmenotasjon – lekende lett!

Rytmer er et fundament for mye annen musisering, og derfor har nesten hver time et innslag av rytmetrening. I år har jeg gjort en liten vri, og nå leser alle elevene på 6. trinn grunnleggende rytmenotasjon. Vi har brukt ca. 10 minutter av timen i 6 uker. Her får du fremgangsmåten:
illustrasjonsbilde fra en av videoene

Trinn 1

Her bruker vi en morsom liten video som elevene liker godt. Den er enkel å følge og en motiverende start!

Tips: Denne egner seg også godt som repetisjon i et vikaropplegg, hvis du trenger det.

Trinn 2

Neste trinn var å overføre dette til musikkrommet – uten video. Jeg markerte fire områder ved siden av hverandre, på gulvet. Dette er de fire pulsslagene i en takt. (Vi hadde fire runde puter, men det kan være hva som helst som bare markerer en inndeling i fire.)

Så satte jeg på musikk og vi fant pulsen. Jeg brukte små klosser på samme måte som potetene i videoen over. Det er egentlig helt likt, men nå kan jeg tilpasse vanskelighetsgraden til elevene og utvikle øvelsen litt etter litt.

Bruk hvilken musikk du vil, gjerne noe elevene kjenner, men den bør ha:

  • en tydelig, jevn puls
  • et passe raskt tempo.

Her kommer først musikken vi brukte, og så den samme musikken som i potet-klappe-videoen over:

Trinn 3

På slutten av en økt, mens klossene fremdeles lå på gulvet, tegnet jeg klossene på tavla og elevene klappet en gang til. Det kunne for eksempel se slik ut:

noter uten halser

Dette kalte vi for moroskyld bare for “potetnoter” –  samme som på potetvideoen vi startet med.

Så la vi til halser og en taktstrek på hver side. Siden vi ikke hadde tallerkner eller puter på tavla, la vi på en bjelke på åttendelene (for å se hvilke som hører sammen i et pulsslag). Legg merke til at avstanden mellom firedeler og åttendeler er ulik, slik at avstanden tilsvarer rytmen:

noter med halser

Trinn 4

Dette er viktig, og handler om å bevisstgjøre læring:

Rekk opp hånda hvis du kan bittelitt noter.

Første gang jeg spurte elevene om dette var det bare 2-3 som rakk opp hånda. “Men dere leste jo noter nå…? La oss ta det en gang til.” Vi klappet og jeg stilte samme spørsmål igjen. Nå rakk kanskje 10-12 elever opp en hånd. Etter å ha prøvd en gang til satt alle elevene med hånda oppe og vi snakket kort om hva de hadde lært. Selvfølgelig skrøt jeg av at de lærte så fort!

Dette spørsmålet fikk de forresten hver time de neste gangene. Det er fint å befeste følelsen av at “jeg lærer” og “jeg kan”.

Trinn 5

Trinn 5 var en fryd å jobbe med. Vi startet de neste to timene med en eller flere av videoene nedenfor. Det passet fint, for det var blitt oktober (med halloween like om hjørnet). Du finner andre liknende videoer på Youtube. Bare pass på at det ikke blir for vanskelig. Vi ønsker at elevene skal oppleve mestring.

Her kunne vi også trekke inn de norske navnene på

  • halvnote
  • firedelsnote
  • firedelspause
  • åttendeler

…og vi tok like gjerne med litt brøk som forklaring på notenavnene.

Til sammen hadde vi nå brukt ca. 10 minutter i uka, i 5 uker, med repetisjon den 6. uka. Alle elevene klarer å lese rytmene i videoene over – det er gøy!

Videre arbeid

Nå skal vi ta en pause og gjøre annet rytmearbeid en periode. Men senere i år kommer vi til å gå videre. Kanskje med:

  • 3-delt takt
  • flere noteverdier og pauser
  • rytmekort

Og vi kommer sikkert til å prøve oss på videoene nedenfor, med litt mer avanserte rytmer. Det blir gøy å prøve!

En ting til…

Jeg holder fremdeles fast ved tanken fra artikkelen Noter – til nag eller nytte, om at tradisjonelle noter ikke er veldig sentralt i grunnskolen. Det skal en del trening til for å bli en funksjonell noteleser.

Men, som jeg også skriver i samme artikkel, så er det fint å avmystifisere noen av musikkens skriftspråk og den innføringen jeg har beskrevet her gir en opplevelse av mestring.

Senere skal vi bruke enkel rytmenotasjon til å markere hvordan høyre hånd kan gjøre rytmer når vi spiller gitar. Da er det trolig nok med det nivået vi er på nå.

Se også
Handlekurv
Back To Top
Search