Skip to content

Kveldsprat med ChatGPT

ChatGPT er i vinden for tiden, så da må vi jo undersøke hva dette er. Jeg har lekt litt fram og tilbake, og det kommer nok mer om det her etter hvert. Men akkurat nå vil jeg bare dele denne lille praten om kreativitet i skolen.
Illustrasjon laget med AI, robot snakker med jente

Illustrasjon: Midjourney bot (en AI generator for bilder)

Eldar: «Hvordan kan grunnskolen legge til rette for at elevene utvikler kreativitet?»

ChatGPT: «Grunnskolen kan legge til rette for at elevene utvikler kreativitet ved å:

 1. Gi elevene mulighet til å utforske og eksperimentere med ulike materialer og teknikker.
 2. La elevene jobbe med prosjekter og oppgaver som krever at de bruker fantasien og kreativiteten sin.
 3. Tilby kurs og aktiviteter som fremmer kreativ tenkning, som for eksempel drama, musikk, billedkunst og design.
 4. La elevene jobbe i grupper og samarbeide med hverandre, som kan bidra til å utvikle kreative ideer og løsninger.
 5. Gi lærerne tid og rom til å planlegge og gjennomføre kreative aktiviteter i undervisningen.
 6. Oppmuntre til å tenke utenfor boksen og å være åpen for nye ideer.
 7. Gi positive tilbakemeldinger på kreative innspill og bidrag fra elever.»

Eldar: «Ok, men er dette egentlig viktig?»

ChatGPT: «Ja, det kan være viktig å legge til rette for at elever utvikler kreativitet i grunnskolen. Kreativitet er en viktig ferdighet som kan hjelpe elever med å løse problemer og utvikle nye ideer og løsninger, noe som kan være nyttig i både skole- og arbeidslivet. Kreativitet kan også bidra til å øke motivasjonen og interessen for læring, og å skape et mer engasjerende og inspirerende læringsmiljø. Dessuten kan kreativitet bidra til å øke selvtilliten og øke evnen til å uttrykke seg selv.»

Eldar: «Men vi kan vel ikke prioritere dette i en hektisk hverdag – det er så mye elevene skal lære i følge læreplanen.»

ChatGPT: «Du har et godt poeng. Det kan være utfordrende å legge til rette for kreativitet i en hektisk skolehverdag, da det kan være mange krav og forventninger til å dekke læreplanen og forberede elever til eksamener og prøver. Men det er viktig å huske at kreativitet og innovasjon er viktige ferdigheter for å møte fremtidens utfordringer, og at det å legge til rette for kreativitet i skolen kan bidra til å gjøre læring mer engasjerende og relevant for elever.

Det kan være lurt å integrere kreative aktiviteter og prosjekter i læreplanen, for eksempel ved å bruke problembasert læring eller design thinking metoder. På denne måten kan man få bedre utnyttelse av tiden til å lære, og samtidig få elever til å anvende kreativitet og innovasjon. Lærere kan også prøve å være mer fleksible i undervisningen og gi elever mer tid til å utforske og eksperimentere med ulike materialer og teknikker.»

Eldar: «Men noen lærere er litt usikre på helt konkret hvordan de skal jobbe med dette. Har du noen tips?»

ChatGPT: «Ja, her er noen tips for hvordan lærere kan legge til rette for kreativitet i undervisningen:

 1. Bruk problembasert læring eller design thinking metoder: Disse metodene gir elever mulighet til å utforske og løse virkelige problemer ved å bruke kreativitet og innovasjon.
 2. La elevene jobbe med prosjekter og oppgaver som krever at de bruker fantasien og kreativiteten sin: For eksempel kan lærerne la elevene designe et produkt, skrive en historie eller lage en film.
 3. La elever jobbe i grupper: Samarbeid kan bidra til å utvikle kreative ideer og løsninger, og kan også hjelpe elever å lære av hverandre.
 4. Tilby kurs og aktiviteter som fremmer kreativ tenkning: For eksempel kan lærerne arrangere workshops eller kurs i drama, musikk, billedkunst eller design for elever.
 5. Gi positive tilbakemeldinger på kreative innspill og bidrag fra elever: Dette kan bidra til å øke elevernes selvtillit og motiver dem til å fortsette å være kreative.
 6. Åpne for å prøve nye metoder og pedagogiske tilnærminger: Det kan være lurt å være åpen for nye ideer og metoder for å legge til rette for kreativitet i undervisningen.
 7. Undervisningen kan være mer inspirerende ved å knytte fagene sammen og ved å gi eleverne en form for eierskap til læringen.
 8. Etabler et kreativt miljø ved å ha en åpen og positiv holdning, og ved å gi elever og lærere tid og plass til å utforske og eksperimentere med nye ideer og teknikker.»

Eldar: «Fint. Og hva kan skoleledelsen og skoleeier gjøre?»

ChatGPT: «Skoleledelsen og skoleeieren kan gjøre flere ting for å legge til rette for kreativitet i skolen:

 1. Oppmuntre og støtte lærere i å legge til rette for kreativitet i undervisningen: Dette kan gjøres ved å gi lærerne tid og ressurser til å planlegge og gjennomføre kreative aktiviteter, og ved å tilby kurs og opplæring for lærere for å øke deres kompetanse i å legge til rette for kreativitet i undervisningen.
 2. Styrke skolens kulturelle tilbud: Dette kan gjøres ved å gi elever mulighet til å delta i ulike kulturelle aktiviteter, som musikk, drama, billedkunst og design, og ved å støtte kreative prosjekter og konkurranser.
 3. Skape et positivt og åpent læringsmiljø: Dette kan gjøres ved å fremme…»

Eldar: «Du stoppet visst midt i en setning…?»

ChatGPT: «Beklager, jeg skulle fortsette med å si at skoleledelsen kan skape et positivt og åpent læringsmiljø ved å fremme en kultur der elever og lærere føler seg trygge på å eksperimentere og ta risiko, og ved å anerkjenne og belønne kreativ tenkning og innovasjon.

 1. Etabler et system for evaluering og tilbakemelding: Dette kan gjøres ved å etablere et system for å evaluere og gi tilbakemelding på lærernes arbeid med å legge til rette for kreativitet i undervisningen.
 2. La elever ha innflytelse: Skoleledelsen kan være med å skape en kreativ skole ved å la elever ha innflytelse på skolens aktiviteter og utformingen av læringsmiljøet.
 3. Øk økonomiske midler til kreative aktiviteter og prosjekter: Skoleledelsen kan sørge for økte økonomiske midler til kreative aktiviteter og prosjekter, slik at lærere og elever har muligheten til å gjennomføre mer avanserte og ambisiøse prosjekter.
 4. Inkludere kreativitet i skolens målsettinger og strategier: Skoleledelsen kan være med å sikre at kreativitet er en del av skolens målsettinger og strategier, og at dette er en viktig del av skolens arbeid.»

Eldar: «Fint. Takk for gode tips og takk for praten. God natt! 😊»

ChatGPT: «Du er velkommen! Jeg håper tipsene var til hjelp. Hvis du har flere spørsmål, så ikke nøl med å spørre. God natt til deg også!»

Handlekurv
Back To Top
Search