Skip to content

Lær rytmer med rytmekort

Tekst leses ikke som enkeltbokstaver, men som ordbilder - grupper av bokstaver som danner meningsfulle ord. Slik er det også med noter. Derfor kan rytmekort være et godt læremiddel.
Fire ulike rytmekort, spredt utover

Musikkpedagoger diskuterer om noter har en plass i den aller første begynneropplæringen eller om de skal innføres først på et senere tidspunkt. Jeg har tidligere ment en del om noter i grunnskolen, men vi lar den debatten ligge akkurat nå. La oss se på hvordan bruk av rytmebilder kan forsterke læring, – uansett om målet er å lese noter eller ikke.

Hjernen leter etter gjenkjennelige helheter i nær sagt alle sammenhenger. Når du leser denne teksten gjenkjenner du mange ord som bilder – ordbilder. Samtidig må du også kunne lydere deg gjennom et nytt ord du ikke kjenner så godt. Slik leser vi, ved forene flere strategier for å avkode skriften foran oss. I leseopplæring tar man hensyn til dette.

Det er lite som tyder på at notelesing bør være vesentlig annerledes. I musikkens skriftspråk har vi jo også helheter, eller bilder, som forekommer oftere enn andre. Eksempler på det kan være:

firedel og to åttendeler
punktert firedel og åttendel

Et barn som skal lære å lese noter må gjenkjenne både noteverdier/rytme og tonehøyder/melodi. Det er mye informasjon på en gang og en krevende oppgave. Den kan forenkles hvis læreren er oppmerksom på hvilke mønstre som finnes i notebildet og tar utgangspunkt i disse. Det enkleste er ofte å starte med rytmer.

Rytmekort

Som med ordbilder i leseopplæringen, kan rytmebilder gjøre lesing av noter mer effektivt. Eleven lærer å kjenne igjen rytmebilder og automatisere utførelsen av disse. En trenet musiker leser automatisk både rytmer og melodi som bilder. Det frigjør kapasitet til å analysere bilder som ikke er kjent fra før. For en som ikke er så erfaren vil det være nyttig å trene på å lese bilder.

Rytmekort er derfor et godt hjelpemiddel innen all musikkundervisning der det brukes noter. Selv om man ikke har som mål å lære noter godt, så gir rytmekort mulighet for konkretisering og visualisering som forsterker læringen.

Rytmekort er fine å bruke til:

  • individuelt arbeid gruppearbeid og undervisning i hel klasse.
  • grunnskole, musikk- og kulturskole, fritidsmusikklivet m.m.

Hvis rytmen nedenfor er er automatisert som rytmebilder, så vil melodien under der igjen være langt lettere å lese.

rytmen til "alle fugler små de er"
noter til "alle fugler små de er" (rytme og melodi)

Senere i opplæringen lærer man seg også å lese melodier på samme måte. Enkelte melodiske bevegelser gjenkjennes som et bilde. Det kan være en del av en skala, treklang etc. I eksemplet over vil en trenet noteleser gjenkjenne den første takten som en C-dur akkord uten å måtte analysere hver enkelt tone. Det sier seg nesten selv at når f.eks. en pianist kan lese avanserte noter rett fra bladet, så er det fordi hun kjenner igjen bilder fra tidligere øving.

Ferdige rytmekort til undervisningen

Undervisningsoppleggene Rytmekort 1 og 2 inneholder forslag til hvordan du kan bruke rytmekort i undervisningen. Her får du ferdige kort i stigende vanskelighetsgrad. Bildefiler kan lastes ned for utskrift eller til bruk på Smartboard eller liknende. 

Rytmekort 1:

For rytmetrening på elementært nivå, med vekt på enkle noteverdier i 2- og 4-takt. Pauser settes sammen av firedelspauser for lettere å forstå tellingen. Alle kortene representerer to eller fire grunnslag. 12 rytmekort følger med som bildefiler, i tillegg til taktstrek.

Noteverdier: helnote, halvnote, firedelsnote, åttendeler i grupper på to og fire.
Pauser: firedelspause.

Rytmekort 2:

For rytmetrening med enkle rytmer som går litt videre fra Rytmekort 1. Nye elementer er punkteringer, synkoper, helpause, halvpause og noen bindebuer som bl.a. kan brukes til å forklare punkteringer. Her er også repetisjonstegn og styrkegrader tatt med. 8 rytmekort, i tillegg til repetisjonstegn, styrkegrader og bindebuer følger med som bildefiler. Brukes sammen med Rytmekort 1.

Noteverdier: Punktert halvnote, punktert firedelsnote og enkeltstående åttendeler.
Pauser: Helpause, halvpause.
Andre tegn: Repetisjonstegn, bindebuer, styrkegrader og taktstrek

Se også
Handlekurv
Back To Top
Search