Skip to content

Musikkpedagogikk.no samarbeider med Skapia forlag AS, et nytt forlag som utvikler og utgir multimediale kunstpedagogiske ressurser for skole-, utdannings- og kultursektoren.

Logo for Skapia forlag

Når dette skrives er forlaget fremdeles under opprettelse, og fagbokforfattere skriver på de første publikasjonene. Forlagets første bøker retter seg mot lærere i grunnskolen og studenter i lærerutdanningen. Samtidig utvikles det også undervisningsopplegg, som snart blir å finne i nettbutikken.

Skapia forlag er organisert som et AS, med Stiftelsen Skapia som største eier. Deler av overskuddet fra salg vil dermed kanaliseres tilbake til aktiviteter for skolen gjennom Skapia.

Mer informasjon om Skapia forlag kommer her etter hvert som arbeidet med opprettelsen skrider fram.

Handlekurv
Back To Top
Search