Skip to content

Rytmekort 1 og 2 (pakkepris)

kr 119 inkl. MVA

Tekst leses ikke bare som enkeltbokstaver, men som ordbilder – grupper av bokstaver som danner meningsfulle ord. Slik er det også med noter.

Og hvis man ikke har som mål å lære noter, så gir rytmekort likevel mulighet for konkretisering og visualisering både til lytting og til å lage musikk. Rytmekort er derfor et godt hjelpemiddel på flere måter.

Beskrivelse

Oversikt over Rytmekort 1 og 2

Rytmekort 1:

For rytmetrening på elementært nivå, med vekt på enkle noteverdier i 2- og 4-takt. Pauser settes sammen av firedelspauser for lettere å forstå tellingen. Alle kortene representerer to eller fire grunnslag.

12 rytmekort følger med som bildefiler, i tillegg til taktstrek.

Noteverdier: helnote, halvnote, firedelsnote, åttendeler i grupper på to og fire.

Pauser: firedelspause.

Rytmekort 2:

For rytmetrening med enkle rytmer som går litt videre fra Rytmekort 1. Nye elementer er punkteringer, synkoper, helpause, halvpause og noen bindebuer som bl.a. kan brukes til å forklare punkteringer. Her er også repetisjonstegn og styrkegrader tatt med.

8 rytmekort, i tillegg til repetisjonstegn, styrkegrader og bindebuer følger med som bildefiler.

Brukes sammen med Rytmekort 1.

Noteverdier: Punktert halvnote, punktert firedelsnote og enkeltstående åttendeler.

Pauser: Helpause, halvpause.

Andre tegn: Repetisjonstegn, bindebuer, styrkegrader og taktstrek

Handlekurv
Back To Top
Search