Skip to content
Everyone Can Create illustrasjon

Kreativitet i læring

Når elever arbeider kreativt med fag, anvender de samtidig det de lærer i nye sammenhenger, basert på eget engasjement. Derfor henger kreativitet og dybdelæring godt sammen. Dette er et kurs, webinar eller foredrag for lærere i alle fag.
Handlekurv
Back To Top
Search