Skip to content

Dybdelæring med multimodalitet

Tverrfaglighet har blitt framholdt som en nøkkel til dypere læring, men … mye av det såkalte tverrfaglige har vel, med respekt å melde, egentlig vært flerfaglig. I dette foredraget skal vi på sporet av «det forjettede land» - ekte tverrfaglighet gjennom multimodal læring.
Hjerne som inneholder fargede ikoner for medier - linje til lyspære for "gode ideer"

Multimodalitet er vår tids kommunikasjon, der ulike medier forsterker og utdyper hverandre. Dette påvirker også læring og forutsetter en forståelse av samspillet mellom ulike medieformer. For å belyse dette ser vi nærmere på tre begreper som gir retning til arbeid med multimodalitet i læring, – og som kan bidra til en bedre forståelse av det vi kan kalle ekte tverrfaglighet.

Estetikk fanger, involverer og engasjerer oss på et følelsesmessig plan, og estetisk kompetanse blir dermed en nøkkel til rike læringsopplevelser. Det handler om emosjonell involvering.

For å kunne implementere dette i elevenes læring trenger vi fagovergripende kompetanse som muliggjør dybdelæring.

Foredraget gir forklaringer og eksempler på hvordan multimodalitet anvendes i læring og formidling. En del av eksemplene har et fokus på musikk, men er relevante også på et generelt plan.

Varighet: ca. 45-90 minutter (kan tilpasses)

Foredraget kan kombineres med et praktisk kurs der vi jobber med hvordan elevene kan skape musikk til faglige bilder, tekster og presentasjoner.

Se også
Handlekurv
Back To Top
Search