Skip to content
Everyone Can Create illustrasjon

Kreativitet i læring

Alle kan tenke kreativt (Everyone Can Create) er tittelen på et opplegg Apple har utarbeidet for kreativ bruk av teknologi i skolen. Det består blant annet av 6 gratis guider. Fire av disse kan brukes av lærere og elever for å lære å bruke iPad kreativt til læring i alle fag, og inneholder samtidig mange gode prosjektidéer. De to siste er lærerveiledninger med ideer om hvordan lærere kan inkludere disse ferdighetene i alle fag.

På dette kurset ser vi på hvordan kreativ tenkning bidrar til dybdelæring i alle fag og vi jobber med guidene slik at du blir klar for å sette i gang med elevene. Du får:

  • Nye innspill til bruk av iPad i undervisningen
  • Øvd på hvordan du kan bruke apper kreativt
  • Diskusjoner knyttet til kreativitet og dybdelæring

Kan også holdes som foredrag – uavhengig av iPad/teknologi.

Se videoer fra kursholder:

Hvem kan delta?

Lærere, skoleledere eller andre med interesse for kreativitet i læring.

Praktisk info:

  • Kursholder: Eldar Skjørten
  • Varighet/omfang: Kan tilpasses
  • Kursvarianten er knyttet til bruk av iPad. Foredrag kan holde uavhengig av teknologi.
  • Kan også tilbys i samarbeid med Apple Norge

Kurs/webinar/foredrag kan holdes for en kommune, på en enkelt skole eller i andre sammenhenger. Dette kan tilpasses ulike gruppestørrelser, fra workshop med noen få lærere til foredrag for en større forsamling i kommunen.

Handlekurv
Back To Top
Search