Rytmekort 2

Tekst leses ikke bare som enkeltbokstaver, men som ordbilder – grupper av bokstaver som danner meningsfulle ord. Slik er det også med noter. Også hvis man ikke har som mål å lære noter, så gir rytmekort mulighet for konkretisering og visualisering som forsterker læringen. Rytmekort er derfor et godt hjelpemiddel innen all musikkundervisning.

kr 49,00

Varenummer: 003
Nøkkelopplysninger:
Kategori:
Hovedområde:
Komponere, Lytte, Musisere
Trinn:
1.-4. trinn, 5.-7. trinn, 8.-10. trinn

Bruk av rytmekort

I arbeid med rytmer er det nyttig å kombinere flere innfallsvinkler, som f.eks. å herme, improvisere, skrive selv, notere, analysere etc. Rytmekort byr på en rekke andre morsomme varianter for arbeid i klasse, smågrupper og individuelt. Her skisserer vi noen aktiviteter. Finn gjerne egne varianter også, avhengig av hva som passer for deg og dine elever.

Kategori: Undervisningsopplegg
Hovedområde: KomponereLytteMusisere
Trinn: Alle

Forarbeid for lærer:

  • Ved digital bruk: Last ned vedlagte filer.
  • Ved bruk i papir: Last ned vedlagte filer, skriv ut og lag egnede kort.

Tilrettelagt av: Eldar Skjørten

Klikk "Legg i handlekurv" på toppen av siden for tilgang til opplegget.

Du kan også like: