Skip to content

Puls og rytme 1 og 2 (pakkepris)

kr 98

Man blir aldri ferdig med å øve på å holde en jevn puls. Noen har lett for å tenke at det var noe de lærte i barnehagen, men selv rutinerte, proffe bandmusikere jobber stadig på “timing”. I skolen gjelder det å finne varierte måter å gi elevene rytmiske erfaringer. Det kan være både lek og intense øvelser – eller som her, litt begge deler.

Beskrivelse

Nøkkelinformasjon

Kjerneelement:

Disse aktivitetene er med i pakken:

DETEKTIV er en morsom lek som gir trening i konsentrasjon, å holde pulsen (takten) og å være i fokus. Den kan også brukes som et avbrekk mellom andre aktiviteter, for å løse opp stemningen og for å bli kjent med en ny gruppe.

I DIREKTE KANON hermer elevene rytmer i kanon. De må lytte til en rytme, mens de spiller en annen. Aktiviteten trener konsentrasjon, ferdigheter i å oppfatte og herme rytmer og i å lytte mens de spiller. Dette er ferdigheter som legger grunnlag for alle typer musikalsk samspill. Den har litt mer preg av å være en øvelse, men i små doser blir den også en morsom lek.

PULSSTAFETT er en enkel lek for å trene på å holde en jevn takt – alene og sammen med andre. På den måten bidrar den til å utvikle en musikalsk ferdighet som er grunnleggende for å utøve musikk. Etter hvert kan vi trekke inn øvelser for å bli kjent med ulike taktarter.

RYTMELOTTO er en variant av lotto, men med levende ”brikker” som framfører en rytme.

Som for mye annen øving er det bedre med litt og ofte enn mye og sjelden.

Handlekurv
Back To Top
Search