Skip to content

Musikkmaskiner som spiller maskinmusikk

kr 59

I dette opplegget får elevene erfaring med hvordan vi kan bygge opp en komposisjon i flere lag, og hvordan rytmisk bevegelse og lyd kan oppleves som en enhet. Opplegget kan tilpasses for ulike alderstrinn og passer også som en øvelse i valgfaget Produksjon for scene.

Beskrivelse

Lyd av maskiner omgir oss i hverdagen, på byggefelt, i trafikken og andre steder. De kombinerer ofte lyd og bevegelse. Selv om maskinlydene oppleves som helhetlige er de ofte sammensatt av flere lag. Det har de til felles med musikk. Da snakker vi om musikkens tekstur.

I dette undervisningsopplegget lærer elevene om tekstur når de setter sammen lyder til en komposisjon, og vi bruker maskiner om inspirasjon.  Den skapende prosessen elevene skal gjennom er delt i to gruppeoppgaver.

Oversikt

Oppgave 1:

 1. Felles introduksjon for oppgave 1
 2. Gruppearbeid
 3. Fremføring av oppgave 1

Oppgave 2:

 1. Felles introduksjon for oppgave 2
 2. Gruppearbeid
 3. Fremføring av oppgave 2

Læreplanen • LK20

Nedenfor skisseres hvordan dette opplegget kan knyttes til læreplanens beskrivelse av musikkfaget. I praksis vil dette kunne variere med hvordan opplegget brukes og for hvilke elever. Klikk på de grønne linjene for å vise/skjule teksten.

Dette undervisningsopplegget kan relateres til:

Utøve musikk

 • …stemme, kropp og instrumenter i samspill
 • …framføring og lek
 • …ulike musikalske uttrykk og sjangre
 • …spille, synge og danse i ulike sammenhenger
 • …øvelse i håndverk, uttrykk og formidling gjennom kreative prosesser

Lage musikk

 • …arbeide kreativt ved å organisere og sette sammen musikkens grunnelementer til noe nytt eller å omforme noe kjent
 • …øve på å uttrykke seg og å lytte bevisst i skapende prosesser
 • …ulike måter å lage musikk på
 • …ta i bruk ulike improvisasjons- og komposisjonsteknikker, verktøy og metoder

Oppleve musikk

 • …lytte aktivt og sansende
 • …kunnskap om og erfaring med musikk og musikalske virkemidler

Dette undervisningsopplegget kan relateres til:

Folkehelse og livsmestring

 • …fellesskap som bygger relasjoner mellom mennesker, gir mestringsfølelse og bidrar til et positivt selvbilde

Demokrati og medborgerskap

 • …håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet

Dette undervisningsopplegget kan relateres til:

Kompetansemål etter 4. trinn

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

 • eksperimentere med rytmer, melodier og andre grunnelementer, sette sammen mønstre til komposisjoner, også ved bruk av digitale verktøy, og beskrive arbeidsprosesser og resultater
 • formidle egne musikkopplevelser og beskrive bruk av musikalske virkemidler ved hjelp av enkle fagbegreper

Se kompetansemålene for musikkfaget etter 4. trinn på Udir.no.

Kompetansemål etter 7. trinn

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

 • lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med instrumenter, kropp, stemme eller lyd fra andre kilder, og presentere resultatet

Se kompetansemålene for musikkfaget etter 7. trinn på Udir.no.

Kompetansemål etter 10. trinn

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

 • samarbeide med andre om å planlegge og gjennomføre øvingsprosesser hvor det inngår selvvalgt sang, andre vokale uttrykk, spill på instrumenter eller dans, og formidle resultatet i gruppe eller individuelt
 • skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder
 • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av musikalske virkemidler
 • lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat

Se kompetansemålene for musikkfaget etter 10. trinn på Udir.no.

Kompetansemål for valgfaget Produksjon for scene

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

 • utforske, reflektere over og gjøre rede for ulike prosesser som inngår i en scenisk produksjon, og utføre oppgaver knyttet til scenisk produksjon
 • bidra til dynamisk samspill i utforskende kreative prosesser

Se kompetansemålene for valgfaget Produksjon for scene på Udir.no.

LK20 har fokus på dybdelæring og å lære å lære. En side ved dette er bevisstgjøring av begreper, metoder og sammenhenger i faget. Her er forslag til noen begreper og metoder som kan fokuseres i opplegget. Vurder hva som er relevant for dine elever.

 • Begreper: puls, rytme, samspill, holde takten, komponere, lage, lag på lag, tekstur
 • Metoder: gruppearbeid, samarbeide, eksperimentere, utforske

Sammenhenger handler om hvordan undervisningen kan relateres til hva elevene har gjort tidligere, – i faget, på tvers av fag eller sammenhenger utenfor skolen.

Handlekurv
Back To Top
Search