Komposisjonslek: 8-rekke

8-rekke er en enkel lek som kan lede i flere retninger:

Lage rytmeimprovisasjoner med et system som alle mestrer, gå videre til avansert gruppeimprovisasjon, eller bruke leken som utgangspunkt for å lære og øve på å lese noter. Den kan også brukes som ”oppvarming” og trening i oppmerksomhet og samspill. Variasjonsmulighetene gjør at leken kan brukes på alle alderstrinn. Den krever ikke spesielle forkunnskaper fra læreren.

kr 49,00

Varenummer: 010
Nøkkelopplysninger:
Kategori:
Hovedområde:
Komponere
Trinn:
5.-7. trinn, 8.-10. trinn

Innledning

Komponering handler om å eksperimentere, leke med og bearbeide et musikalsk materiale. Denne prosessen har gjerne ulike faser, - fra ukritisk idémyldring og utprøving av ideer til mer planmessig strukturering, bearbeiding og framføring. Alle fasene kan ha grader av tilfeldighet og planmessighet ved seg.

8-rekke bygger i stor grad på tilfeldige sammensetninger, i alle fall i begynnelsen. Etter hvert kan elevene øve på å ta små musikalske initiativer, svare på andres initiativer og på den måten bygge opp en felles gruppeimprovisasjon.

Det er en fordel om elevene fra før har god trening i å holde en jevn puls.

Oversikt

- Plassering
- Velg lyd
- Velg tempo og periode
- Velg et hemmelig tall
- Start perioden og spill
- Forslag til videre utvikling

Punkt 1 - 5 kan brukes som en kort aktivitet - lek med lyd. Det kan gjøres helt enkelt som en kort aktivitet til oppvarming, et lite avbrekk eller for å samle konsentrasjonen i gruppa. Punkt 6 er for de som ønsker å utvikle aktiviteten videre med nye utfordringer og/eller vil bruke den til å lære enkel rytmisk notasjon (noter).

Kompetansemål fra Kunnskapsløftet:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

(Musisere, etter 4. trinn:)

  • holde en jevn puls i ulike tempi
  • gjenkjenne og beskrive […] rytme, […] tempo og form

(Komponere, etter 7. trinn:)

  • improvisere med stemme og instrumenter med utgangspunkt i enkle rytmiske […] mønstre
  • lage egne komposisjoner med utgangspunkt i enkle musikalske former og motiver og bruke grafisk notasjon til å lage skisser av komposisjonene

(Komponere, etter 10. trinn:)

  • notere egenprodusert musikk ved hjelp av grafisk eller tradisjonell notasjon

Kategori: Undervisningsopplegg
Hovedområde: Komponere
Trinn: 5.-10. trinn

Forarbeid for lærer:

  • Pulsleker for å øve på å holde en jevn puls (takt).

Tilrettelagt av: Eldar Skjørten

Klikk "Legg i handlekurv" på toppen av siden for tilgang til opplegget.