Skip to content

Musikk til dikt av Jon Fosse

kr 79 inkl. MVA

Ord og lyder fra diktene er utgangspunkt og inspirasjon som elevene bruker for lage musikk. Elevene jobber med stemmen i et flerstemmig talekor og kan sette bakgrunnsmusikk til dette.

Beskrivelse

Om opplegget

I denne oppgaven får elevene skape musikk med utgangspunkt i dikt av Nobelprisvinner Jon Fosse. Dere får tilgang til tre dikt. Oppgaven går ut på å bruke elementer i Fosses dikt som lydmateriale og inspirasjon for å lage et flerstemt musikkstykke med stemmen. Arbeidet kan også inkluderer bruk av digitale lydkilder.

 • Opplegget egner seg fint som et rent musikkopplegg eller i et tverrfaglig samarbeid mellom norsk og musikk.
 • Det er også mulig å gjøre hele opplegget til en digital musikkproduksjon. Elevene tar opp ostinater, bearbeider de digitalt, lager en komposisjon ved å klippe og lime lydfiler.

Diktene

Samlaget og Jon Fosse har gitt anledning til å gjengi følgende tre dikt:

 • “Gjennom gatene” fra samlingen Hundens bevegelser (1990)
 • “Høyr korleis regnet bevegar seg” fra samlingen Hundens bevegelser (1990)
 • “Rå” fra samlingen Englar med vatn i augene (1990)

Læreplanen • LK20

Nedenfor skisseres hvordan dette opplegget kan knyttes til læreplanens beskrivelse av musikkfaget. I praksis vil dette kunne variere med hvordan opplegget brukes og for hvilke elever. Klikk på de grønne linjene for å vise/skjule teksten.

Dette undervisningsopplegget kan relateres til:

Utøve musikk

 • …stemme, kropp og instrumenter i samspill
 • …framføring og lek
 • …ulike musikalske uttrykk og sjangre
 • …spille, synge og danse i ulike sammenhenger
 • …øvelse i håndverk, uttrykk og formidling gjennom kreative prosesser

Lage musikk

 • …arbeide kreativt ved å organisere og sette sammen musikkens grunnelementer til noe nytt eller å omforme noe kjent
 • …øve på å uttrykke seg og å lytte bevisst i skapende prosesser
 • …ulike måter å lage musikk på
 • …ta i bruk ulike improvisasjons- og komposisjonsteknikker, verktøy og metoder

Oppleve musikk

 • …lytte aktivt og sansende
 • …kunnskap om og erfaring med musikk og musikalske virkemidler
 • …en reflektert og utforskende tilnærming til musikkopplevelsen

Kulturforståelse

 • …bidra til kulturell kompetanse gjennom å forstå, utøve, lage og oppleve musikk

Dette undervisningsopplegget kan relateres til:

Kompetansemål etter 7. trinn

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

 • øve inn og framføre sang og musikk, i samspill eller individuelt, gehørbasert og ved bruk av enkle notasjonsteknikker
 • lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med instrumenter, kropp, stemme eller lyd fra andre kilder, og presentere resultatet
 • bruke teknologi og digitale verktøy til å skape, øve inn og bearbeide musikk
 • bruke fagbegreper i beskrivelse av og refleksjon over arbeidsprosesser, resultater, musikalske uttrykk og virkemidler

Se kompetansemålene for musikkfaget etter 7. trinn på Udir.no.

Kompetansemål etter 10. trinn

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

 • utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans
 • skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder
 • lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat
 • bruke gehør og notasjonsteknikker som støtte i skapende arbeid
 • bruke relevante fagbegreper i skapende arbeid og i refleksjon over prosesser og resultater
 • utforske og reflektere over hvordan musikk, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket av og uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske uttrykk som tar opp utfordringer i samtiden

Se kompetansemålene for musikkfaget etter 10. trinn på Udir.no.

LK20 har fokus på dybdelæring og å lære å lære. En side ved dette er bevisstgjøring av begreper, metoder og sammenhenger i faget. Her er forslag til noen begreper og metoder som kan fokuseres i opplegget. Vurder hva som er relevant for dine elever.

 • Begreper: Rytme, flerstemt, ostinat, lage / komponere / komposisjon, uttrykk, tekstur, formskisse/plan
 • Metoder: Gruppearbeid, roller og oppgaver i gruppearbeid, komponere ved hjelp av ostinater, øve frem til fremføring

Sammenhenger handler om hvordan undervisningen kan relateres til hva elevene har gjort tidligere, – i faget, på tvers av fag eller sammenhenger utenfor skolen.

Handlekurv
Back To Top
Search