Skip to content

Samarbeid gjennom lek

kr 69 inkl. MVA

Musikalsk samspill, forestillinger og skapende arbeid krever grupper som klarer å samarbeide. Noen ganger vil manglende trening i samhandling komme i veien for musikalsk arbeid. Da er det godt å ha noen egnede leker i “verktøykassa”.

Beskrivelse

Nøkkelinformasjon

Kategori:

Her får du 8 aktiviteter som elevene liker. De er også fine å bruke til å “bryte isen” og skape variasjon. Noen av lekene kan brukes med musikk.

Du får også en beskrivelse av 5 deler i en økt der målet er å utvikle deltakernes beredskap for samhandling.

Disse lekene er med:

Prikkesisten: Høy energi, fin til oppvarming, som pauseaktivitet for å røre på seg eller bare for moro. En «isbryter» og slager med alle aldersgrupper.

Saksesisten: En annen variant av sisten, men her er det i tillegg om å gjøre at alle hjelper hverandre slik at ikke saksene vinner! En fin «isbryter», oppvarming – og en slager med alle aldersgrupper.

Send et klapp: En kort overgangsaktivitet som samler fokus og konsentrasjon.

Kopimaskinen: I denne dramaleken får alle deltakerne vært i fokus en og en etter tur i en nokså ufarlig sammenheng. Vi observerer og kopierer hverandre, og så er det en fin navnelek.

Oppdraget: Dette er en lek for grupper som bl.a. trenger å øve seg på å huske beskjeder. I tillegg får de øvet seg i samarbeid. Den er også fin for å jobbe med konkretisering av begreper.

Detektiv: Her er det full fart med rytmiske bevegelser til musikk, stående i sirkel. En leder an og alle de andre følger. Detektiven kommer inn og skal finne ut hvem som er leder.

Kontakt gjennom blyanten: To og to samarbeider om å følge hverandre rundt i rommet. All kommunikasjon er nonverbal og leken utvikler/krever konsentrasjon, empati og samarbeid.

Lavasjøen: Det gjelder å komme seg fra et sted til et annet uten å tråkke feil. Lavasjøer er alltid fascinerende for de minste. Men også de store vil ha glede av denne samarbeidsleken som innebærer både problemløsing, konsentrasjon og fysisk kontakt.

Handlekurv
Back To Top
Search