Publisert 1. februar 2017

Vurdering for læring – i kulturskolen • KURS / FOREDRAG

Ordsky om vurdering - motivasjon er viktig
Dette foredraget/kurset dreier seg om hvordan vi kan øke elevenes læringsutbytte i undervisningen. Vi skal verken endre undervisningen eller rammene, men se nærmere på en læringsfremmende dialog mellom lærere og elever. Det handler om vurdering for læring.
Mens "vurdering" tidligere ble oppfattet som måling av oppnådd elevkompetanse, har begrepet i tillegg fått en langt tydeligere retning mot økt læring. Grunnskolen har holdt på med dette i noen år, og nå har uttrykket "vurdering for læring" (VFL) også blitt tatt inn i kulturskolenes rammeplan. Det vil bidra til ytterligere å styrke kulturskolelærerens arbeid.
Eldar Skjørten har tidligere holdt suksessfylte kurs om dette rundt 50 ganger for musikklærere i grunnskolen. I dette foredraget bruker han sin bakgrunn fra 14 år som ansatt i kulturskolen til å presentere vurdering for læring i en form som egner seg for kulturskole.
 
Varighet: Fleksibelt, avhengig av valg av form (foredrag/kurs) og omfang av medvirkning (felles refleksjon/diskusjon etc.)
 

«Jeg vet ikke om noe annet som har økt kvaliteten på min undervisning like mye som arbeidet med vurdering for læring.» (Eldar Skjørten)

Sagt om foredraget:

"Kjempebra foredrag om VFL og motivasjon.
Eldar kjenner kulturskolene fra innsiden, noe som gir skikkelig kredibilitet i våre kretser. Hans engasjerte framstilling av VFL (vurdering for læring) og egen praksis gikk rett hjem hos publikum på regionale fagdager, og blir et viktig bidrag til å implementere ny rammeplan i kulturskolene på Romerike."

Finn Evensen, rektor Lørenskog musikk- og kulturskole