Publisert 1. februar 2017

Vurdering i musikkfaget • KURS

Vurdering

Hvordan kan vi dokumentere og vurdere de utøvende og skapende aktivitetene i musikkfaget? Og kan arbeidet med vurdering samtidig bli gjennomførbart i hverdagen?

Kurset belyser metoder for både dokumentasjon og vurdering som er gjennomførbart i skolehverdagen. Det blir vist eksempler på vurdering gjennom bruk av video og lydopptak av elever i aktivitet.

Kurset er godt egnet som et dagskurs, men kan også holdes over to dager med litt tid i mellom. Deltakerne får da en enkel oppgave som tar utgangspunkt i aktivitet de uansett har planlagt å gjøre i musikkundervisningen. Erfaringene deles og brukes på dag 2.

Dette kurset er kjøpt av en lang rekke kommuner og har vært holdt i forskjellige varianter over 40 ganger rundt om i hele Norge!

Målgruppe:

Alle som underviser i musikk i grunnskolen. Kurset passer spesielt godt for lærere på ungdomstrinnet og mellomtrinnet.

Kursinnhold:

 • Vurdering av utøvende og skapende kompetanse i musikkfaget.
 • Vurdering for læring via underveisvurdering, elevens egenvurdering via kriterier og kjennetegn på måloppnåelse.
 • Dokumentasjon som er gjennomførbar i hverdagen.
 • Presentasjon av en vurderingsmodell og øvelse i å anvende den.
 • Eksempler via video- og lydopptak av elever.
 • Samtale, felles refleksjon og øvelser knyttet til vurdering i musikk.

Sagt om kurset:

 • "Dette kurset vil endre min praksis! Flott!" (kursdeltaker, Oslo)
 • "Engasjerende, oppklarende, gode eksempler bygget på erfaring." (kursdeltaker, Oslo)
 • "Veldig treffsikkert!" (kursdeltaker, Oslo)
 • "Svært relevant for det jeg gjør! Mange nyttige tips til egen praksis." (kursdeltaker, Oslo)
 • "Matnyttig og interessant av ein person som også har praktisk bakgrunn og genuin interesse." (kursdeltaker, Trondheim)
 • "Fin kombinasjon av teori, eksempler og små diskusjoner." (kursdeltaker, Trondheim)
 • "Godt pedagogisk lagt fram. Mange gode eksempler som jeg tar med meg. Flott!" (kursdeltaker, Trondheim)
 • "Veldig bra! Strukturert og 'To the point'." (kursdeltaker, Bergen)
 • "Gode skjema og modeller for praktisk bruk." (kursdeltaker, Bergen)