Vilkår og betingelser

Sammendrag

For å handle på Musikkpedagogikk.no må du registrere en personlig brukerkonto med navn og e-postadresse. Systemet genererer da automatisk et brukernavn og passord som du får tilsendt på e-post. Dette kan endres ved å gå til Min konto og klikke på Kontodetaljer. Brukernavn kan ikke endres. Dine personlige opplysninger er lagret i henhold til våre personvernregler. Du kan når som helst be om at dine opplysninger slettes. Ved sletting av brukerkonto opphører også tilgangen til undervisningsopplegg.

Registrering og innlogging er personlig og kan ikke deles med andre. Brudd på vilkårene kan føre til utestengelse, uten økonomisk kompensasjon, og eventuelt anmeldelse for brudd på lov om opphavsrett.

Alle typer innhold på Musikkpedagogikk.no er beskyttet av norsk lov om opphavsrett.

Se fullstendige vilkår nedenfor. Les vår personvernerklæring her.

Generelt

På Musikkpedagogikk.no kan du:

 • abonnere på undervisningsopplegg og annet materiell
 • melde deg på kurs
 • bestille Online Opplæring

Andre produkter og tjenester kan tilkomme og er omfattet av de samme vilkårene hvis ikke annet er oppgitt.

Registrering og innlogging på Musikkpedagogikk.no
 • For å handle på Musikkpedagogikk.no må du registrere en personlig brukerkonto med navn og e-postadresse. Systemet genererer da automatisk et brukernavn og passord som du får tilsendt på e-post.
 • Passord og e-post kan endres ved å gå til Min konto og klikke på Kontodetaljer. Brukernavn kan ikke endres.
 • Dine personlige opplysninger er lagret i henhold til våre personvernregler.
 • Registrering og innlogging er personlig og kan ikke deles med andre. Brudd på vilkårene kan føre til utestengelse, uten økonomisk kompensasjon, og eventuelt anmeldelse for brudd på lov om opphavsrett.
Opphavsrett

Alle typer innhold på Musikkpedagogikk.no er beskyttet av norsk lov om opphavsrett. Det er ikke er anledning til å kopiere innhold uten skriftlig tillatelse. Å dele en personlig brukerkonto med flere er ikke tillatt. Dersom en skole ønsker å tilgang for flere lærere, så ta kontakt. Det finnes lovlige måter å gjøre dette på.

Vennligst respekter opphavsretten. Den er et viktig grunnlag for at vi får gode kunstopplevelser, fagstoff m.m. og den gjør det mulig å skape mer innhold også på Musikkpedagogikk.no. Ta kontakt ved tvil om hva som er lov.

Betaling

Betaling gjennomføres via ledende leverandører av betalingstjenester som har gode rutiner på sikkerhet ved netthandel. Opplysninger om kredittkort lagres ikke på våre servere.

Dersom du får tilbud om fakturabetaling, og benytter deg av dette, kan det tilkomme fakturagebyr.

Se for øvrig vilkår til de ulike tjenestene nedenfor:

Undervisningsopplegg og annet materiell

Abonnement

Du kan abonnere på undervisningsopplegg og annet materiell.

 • Ved betaling krysser du av for å akseptere betingelsene.
 • Når betaling er gjennomført får du umiddelbart tilgang til nettsider med det aktuelle materiellet fra ditt kundeområde. (Klikk på navnet ditt øverst til høyre på siden.)
 • Hvis ikke annet er oppgitt varer abonnementet i ett år fra betalingsdato.
 • Når det nærmer seg utløp av abonnementet vil du få varsel på e-post og du velger selv om du vil forlenge.
 • Musikkpedagogikk.no kan gjøre rettelser og mindre justeringer/forbedringer av materiellet og det vil da umiddelbart være synlig for deg.

Slik kan du selv sette sammen et “læreverk” bestående av det materiellet du faktisk bruker. Du betaler bare for det du selv velger å abonnere på.

Kvittering

Ved kortbetaling sendes kvittering automatisk på e-post etter at betalingen er gjennomført.

Angrerett

Lov om angrerett gjelder. I praksis betyr det:

 • Du kan angre på et kjøp, forutsatt at du melder fra innen 14 dager etter at du har fått tilgangen.
 • Angre skjer ved å sende en utvetydig erklæring om at du ønsker å benytte angreretten.
 • Dersom du angrer på e-post vil vi umiddelbart sende en bekreftelse på at erklæringen er mottatt.
 • I følge loven er det forbrukeren som har bevisbyrden for at melding om angrerett er gitt innen fristens utløp.
 • Dersom du har krav på å få penger tilbake vil dette skje innen 14 dager fra melding om angrerett er mottatt.

Online Opplæring

Hva er Online Opplæring?

Online Opplæring er en tjeneste som tilbyr én til én opplæring via videokonferanse. Kunden og kursholder ser hverandre og snakker sammen over Internett. Kursholder forklarer og viser, – kunden kan stille spørsmål. Alt skjer i sanntid (“live”).

Hvordan foregår en kursøkt via Online Opplæring?

Kunden bestiller en kursøkt (tid og emne) via Musikkpedagogikk.no og får en bekreftelse på e-post. Senere kommer en ny e-post med lenke til et “kursrom” på nett. Kunden logger seg inn ved å klikke på lenken når kursrommet blir tilgjengelig et par minutter før bestilt tid. Kursøkten gjennomføres. Kursholder kan vise og forklare og kunden kan stille spørsmål.

Hva trenger kunden for Online Opplæring?
Må ha:

 • En datamaskin tilkoblet Internett med bredbånd og en oppdatert nettleser
 • Mikrofon (moderne datamaskiner har en innebygget mikrofon)
Kan ha:
 • Hodetelefoner (en fordel hvis det er støy der kunden befinner seg – f.eks. i et kontorfelleskap e.l.)
 • Webkamera (en fordel for enklere dialog med kursholder)
Oppsett:
 • Hvis det er aller første gang du bestiller Online Opplæring bør du teste om din datamaskin er klar for videokonferanse. Les mer og gjennomfør testen på kurssidene. Vi anbefaler på det sterkeste å gjøre denne testen god tid i forveien.

Annet:

 • Kunden har anledning til å gjennomføre opplæringsøkten sammen med en kollega fra samme skole, uten ekstra kostnad.
 • Ved modulen «Spørsmål» må spørsmål til kursholder legges inn i bestillingen senest 48t før økten starter. I tilfeller der kursholder ikke ser å kunne gi tilfredsstillende svar vil beskjed bli gitt pr. SMS og e-post senest 4 timer før bestilt økt. Kunden får da anledning til å avlyse eller bestille en ny økt.

Avbestilling:

 • Avbestilling kan gjøres fram til 4 timer før økten. Se lenke i bekreftelsen som kommer på e-post etter bestilling. Avbestilling kan kun skje i bookingssystemet på Musikkpedagogikk.no. Lenke for dette finnes i bekreftelsen som sendes på e-post umiddelbart etter bestilling.
 • Økter som ikke er avbestilt innen 4 timer før økten faktureres i sin helhet.
Ansvar:
 • Musikkpedagogikk.no har ikke økonomisk ansvar dersom økten forhindres, avbrytes eller forringes som følge av forhold knyttet til kundens datautstyr eller internettkapasitet. Det anbefales å teste dette på forhånd – se mer informasjon på kurssidene.
 • Kunden belastes ikke dersom økten forhindres, avbrytes eller forringes som følge av forhold knyttet til kursholders datautstyr eller internettkapasitet.
 • Musikkpedagogikk.no sitt ansvar begrenses oppad til prisen på tjenesten, slik den er oppgitt på nettstedet.
 • Kunden må legge inn riktig e-post adresse og mobiltelefonnummer slik at informasjon kommer fram.
Fornøydhetsgaranti:

Hvis du ikke blir fornøyd med det faglige innholdet i din online opplæringsøkt, så skal du heller ikke betale. Forutsetningen er at du melder fra innen 4 timer etter at økten er avsluttet.

Unntak: I didaktikken finnes ingen orakler. Moduler med åpent innhold (der du i prinsippet kan finne på å spørre om hva som helst) er derfor unntatt fra fornøydhetsgarantien, men jeg tipper vi finner en ordning. Husk å skrive inn spørsmålene ved bestilling!

Kurs

Hvilke kurs omfattes av disse vilkårene?

Disse vilkårene gjelder alle kurs som utlyses av Musikkpedagogikk.no og Eldar Skjørten. Se egne vilkår for Online Opplæring.

Påmelding

Dersom ikke annet er spesifisert i utlysningen eller avtalt individuelt kan påmelding kan kun skje gjennom kursets eget skjema.

Rabatt ved flere deltakere fra samme skole

Ved påmelding av flere deltakere fra samme skole gis det 10% rabatt på kursavgiften, forutsatt at påmeldingen skjer samlet.

Avmelding

Dersom ikke annet er spesifisert må avmelding skje senest 10 dager før kursstart. Hele kursavgiften vil da kunne refunderes. Ved avmelding senere enn dette belastes hele kursavgiften.

Avlysning av kurs

Ved for få påmeldte deltakere kan Musikkpedagogikk.no avlyse kurs inntil 7 dager før kursstart. Deltakere som da har betalt kursavgiften vil få hele beløpet refundert.

Tilkobling til trådløst nett

Det kan bli aktuelt å bruke trådløst nett på kurset. Deltakerne må selv kjenne til hvordan eget utstyr kobles til et trådløst nettet. Kursholder vil opplyse om passord/tilgangsopplysninger til nettverket i kurslokalet.

Ta kontakt med IKT-ansvarlig ved din arbeidsplass god tid i forveien for informasjon om hvordan du kobler utstyret ditt til et trådløst nett.

Kursavgiften refunderes ikke i tilfeller der opplevelsen forringes fordi en deltaker ikke får koblet seg på nettverket.

Ansvar

Kunden må legge inn riktig informasjon i påmeldingen (kontroller spesielt e-post adresse og mobiltelefonnummer) slik at informasjon kommer fram.

Musikkpedagogikk.no / kursholder kan ikke holdes ansvarlig dersom deltakere får redusert utbytte av kurset som følge av problemer med nettverk eller den enkeltes datautstyr.

Før leie av kurslokaler undersøker Musikkpedagogikk.no alltid om utleier kan tilby tilfredsstillende fasiliteter / nettverk o.l. Ved redusert utbytte som følge av strømbrudd, nettverksproblemer i kurslokalet eller andre forhold utenfor kursholders kontroll ytes normalt ingen refusjon.

Vi ber om forståelse for at kursholder ikke kan bruke undervisningstiden på kurset til å løse problemer knyttet til den enkeltes datautstyr, tilkobling til nett o.l.

Musikkpedagogikk.no sitt ansvar begrenses oppad til prisen på kurset, slik den er oppgitt på nettstedet.

Spesielt for kurs som krever bruk av datautstyr

For at vi skal kunne bruke tiden på faglig innhold gjelder følgende tilleggsvilkår:

Eget utstyr

Hver deltaker tar med

 • det datautstyr som er spesifisert i utlysningen
 • strømledning
 • hodetelefoner (kan godt være av enkel type, men kontroller at de har en standard plugg/kontakt som passer i utstyret du har med)
Programvare / apper

Ved enkelte kurs kan det være aktuelt å be deltakerne installere programmer / apper før kurset. Det vil i så fal bli opplyst om dette på forhånd.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at noen programmer / digitale tjenester fungerer på datamaskin, men ikke nettbrett – eller omvendt – og at ikke apper som finnes for iPad ikke alltid finnes på andre plattformer. Informasjon om utstyr blir gitt i påmeldingen. Ta kontakt hvis du er i tvil.

På kurs om bruk av iPad vil det bli opplyst på forhånd om hvilke apper som er sentrale på kurset. I tillegg kan det bli snakk om andre apper underveis i kurset. Det er da en fordel, men ikke påkrevet, om deltakere har tilgang til å laste ned apper på kurset.

Ta kontakt med IKT-ansvarlig på din arbeidsplass god tid i forveien dersom du trenger hjelp til å installere programvare / apper. Etter installasjon er det alltid lurt å sjekke at programmet kan startes.