Publisert 30. mars 2020

Tips om tekst – med Frida Ånnevik

Hvordan lager man en god sangtekst? Må den rime? Hva kan den handle om? Det kan være lurt å få noen råd fra en ekspert. Skapia har laget en serie korte videoer der Frida Ånnevik deler noen av sine aller beste tips!

Disse kan være fine å bruke også i hjemmeskolen. Hvis du som lærer kjenner innholdet i de 9 korte videoene, så kan du lett henvise en elev til akkurat det tipset han trenger for å komme videre.

Fredfullt bilde av båt

Oversikt:

De 9 korte videoene har følgende temaer.

 1. Skriv om noe du vet noe om
 2. Stavelse, rim og rytme
 3. Form
 4. Si det i bilder, eller som det er
 5. Dikt høyt!
 6. Gjenta!
 7. Å begynne
 8. Lag en melodi til teksten
 9. Lag tekst til en melodi

Gå til Tips om Tekst - med Frida Ånnevik

Videoene ligger på nettsidene til Skapia og er gratis tilgjengelige for alle. Lenger ned på denne siden finner noen flere tanker om hvordan de kan brukes.

Creative Commons lisens: CC BY-NC 4.0

Mer:

Alene eller sammen?

Skal elevene jobbe alene eller i grupper?

I grupper: I min undervisning er det alltid - alltid - alltid jeg som setter sammen gruppene. Det er ingenting i veien for å ta hensyn til hvem som jobber godt sammen eller har lyst til å samarbeide. Men ingen ønsker seg tilbake til gamledager, da grupper ble satt sammen med "fusevalg"-metoden, og der det alltid stod noen igjen med en opplevelse av å ikke være ønsket.

Alene: Hvis elevene lager tekstene alene trenger de trolig også enda mer oppfølging.

Tekst eller musikk?

Skal alle elevene lage tekst? Eller skal noen lage musikk til teksten? Verktøy som Soundtrap for Education eller GarageBand kan fint brukes til å lage musikk og elevene kan utveksle filer med det de lager underveis i prosessen.

Teksten må ikke nødvendigvis være en sang eller RAP. Stemningsfull bakgrunnsmusikk til en tekst som leses er også fint.

Åpne prosesser og tilbakemelding underveis

Også i hjemmeskolen har elevene behov for tilbakemeldinger underveis, akkurat som i klasserommet. Sørg for åpne prosesser, der du kan "stikke innom" elevenes filer og se hvordan arbeidet går. Da blir det lettere å oppdage elever som trenger hjelp - og det blir lettere å be om hjelp.

 • Har dere tilgang til dokumenter for samskriving?
  •  Tips: Vær i dialog med eleven når du er inne i dokumentet og gå helt ut etterpå. Da unngår du at eleven føler usikkerhet over om du "titter over skulderen" eller ikke.
 • Hvis dere ikke har mulighet for samskriving: Be elevene laste opp versjoner ofte - "work in progress".
  • Tips: Lag tydelige forventninger om når i skriveprosessen de skal sjekke inn med deg. Ellers risikerer du at noen elever jobber lenge på feil spor uten at du fanger det opp.

Tverrfaglig samarbeid

Kan teksten skapes i samarbeid med andre fag? Norsk? Engelsk? Samfunnsfag? Naturfag? ... Finnes det egentlig noe fag eller tema som ikke passer? I disse hjemmeskoletider hører jeg elever som synes arbeidsformene blir for like. Oppgave - skrive - innlevering går på repetisjon. Kanskje du har kolleger som vil samarbeide om en denne aktiviteten? Det kan gi kjærkommen variasjon for både elever og lærere.