Publisert 1. februar 2017

SPILL! • KURS

elever spiller (2)

Elevenes egenaktivitet står sentralt i læreplanen for musikkfaget. Dette kurset er lagt opp med samspill og øvelser som vil inspirere deltakerne til å spille mye med sine elever!

Dette er vanligvis et bestillingskurs, der vi tilpasser innholdet til hva slags instrumenter dere har tilgang til. Vi tar en prat om hva dere har, og så kommer jeg til dere med ferdig repertoar, undervisningsopplegg og samspillarrangementer som er tilpasset det!

Vi kan blant annet se på:

 • melodisk samspill
 • rytmisk samspill
 • enkelt gitarspill for begynnere (krever ingen forkunnskaper, hverken hos elever eller lærere)
 • akkompagnement i ulike varianter
 • improvisasjon
 • hvordan trekke inn de som spiller et instrument på fritiden
 • tilrettelegging av spillestemmer
 • tilrettelegging for konsert
 • samspill med digitale verktøy
 • bruk av programvare som "støttelærer"
 • samspill med omvendt undervisning ("flipped classroom")
 • vurdering av samspillaktivteter

Uansett forsøker vi å ta vare på musikalsk mangfold og sjangerbredde.

Metodikken kan knyttes bl.a. til bruk av stavspill (klokkespill, xylofoner o.l.), trommer/rytmeinstrumenter og helt enkelt gitarspill. Vi gjennomgår metodiske grep som får samspillet til å fungere enten man har 3 eller 30 elever. Når dagen er over sitter alle igjen med arrangementer, konkrete ideer til fremføring og metodikk for spilleaktiviteter til musikktimene.

Målgruppe:

Lærere som underviser i musikk på 1.-7. trinn. Det kreves ingen spesielle ferdigheter eller forkunnskaper.

 

Fra musikkrom til konsertsal

Innhold i dette kurset passer utmerket til å styrke den daglige musikkundervisningen. Men det er også mulig å tenke større. Vi kan f.eks. samarbeide om å skape et løft for musikkfaget der elever fra flere skoler holder konsert sammen i det lokale kulturhuset. 

Bildene nedenfor er fra et slikt samarbeid i Harstad:

Eldar Skjørten, konferansier
Elever spiller
elever spiller (2)
100 elever på scenen

Fra konsertprosjekt i Harstad kulturhus. 4 skoler gikk sammen. Elevene sang og spilte på iPad, gitarer, perkusjon, korpsinstrumenter m.m. Eldar Skjørten kurset lærerne og arrangerte / tilrettela lærestoff.