Veslefrikk

- Nasjonal satsing på komponering med barn.

Er du lærer og vil la elevene komponere musikk?

Veslefrikk gir deg blant annet:

  • Veslefrikkmetoden - en hjelp til å komme i gang, både for nybegynnere og for deg som har holdt på en stund. Du finner videoer som er tilrettelagt for bruk med elevene.
  • Eksempler på hvordan andre har komponert i musikkundervisningen.
  • Veslefrikkprisen - informasjon, regler, frister og premier m.m. Veslefrikkprisen er en annerledes konkurranse, der vi har fokus på å heve elevenes kompetanse ved å gi alle deltakere veiledning.

Klikk på bildet eller gå til www.musikkfaget.no.

Veslefrikk har to hoveddeler:

Veslefrikkmetoden

Veslefrikkmetoden, med faglig materiell og en mentorordning, gir barn anledning til å skape musikk med undring og nysgjerrighet som ”motor” for kreativ utfoldelse. I et musikalsk perspektiv gir Veslefrikkmetoden innsikt i estetiske og kunstneriske prosesser. I et innovasjonsperspektiv får barna konkrete erfaringer med å operasjonalisere og gjennomføre komplekse, kreative prosesser sammen med andre. Barna velger et tema som de “demonterer”, eksperimenterer med, belyser fra nye vinkler og setter sammen til nye, kreative uttrykk. Metoden benytter profesjonelle arbeidsformer som gir overførbar kompetanse.

Veslefrikk flyr

Veslefrikkprisen

Veslefrikkprisen er en nasjonal komposisjonskonkurranse for barn i grunnskolealder. Den motiverer til engasjement, utvikling og deltakelse og skiller seg fra andre musikkonkurranser ved et sterkt faglig fokus på alle deltakernes utvikling. Vinnerne inviteres til Oslo for å oppleve “En Drømmedag med NRK Kringkastingsorkestret”. Der fremfører de sin egenkomponerte musikk på konsert i samspill med fullt symfoniorkester. Veslefrikkprisen ble delt ut første gang i 2015. Over 1.760 barn deltok allerede første året og like mange i 2016. Kunnskapsdepartementet delte ut prisen både i 2015 og i 2016.

Kort om Veslefrikk:

  • Etablert i 2014 på initiativ fra Eldar Skjørten.
  • Veslefrikkmetoden er utarbeidet med bakgrunn i profesjonelle arbeidsmetoder for komponering. Metoden og tilhørende materiell er godt tilpasset for arbeid med barn og kan også brukes av lærere uten erfaring fra komponering.
  • Veslefrikkprisen ble delt ut første gang i 2015 med over 1.760 deltakere.

Kontaktperson:

Eldar Skjørten (prosjektleder og styreleder for Stiftelsen Veslefrikk)
Ta kontakt.

Samarbeidsparter:

NRK Kringkastingsorkestret, Den Norske Opera & Ballett, Bit20 Ensemble, Norsk Komponistforening, Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA), Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF), Musikk i Skolen, Musikkpedagogikk.no, Norges musikkhøgskole, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Musikernes fellesorganisasjon (MFO).