Gymnopedi nr. 1 – lytte, spille, komponere

Musikkstykket Gymnopedi 1 av den franske komponisten Erik Satie har vært brukt i utallige filmer. Det er kanskje fordi det har en universell skjønnhet og enkelhet som de fleste kan like. I dette opplegget får du både musikken, noter og en rekke ulike bruksområder for musikktimene. Det blir et slags “variasjoner over et tema” – et opplegg som, med ulike tilpasninger, kan brukes fra. 1. til 10. klasse.

kr 49,00

Varenummer: 014
Nøkkelopplysninger:
Kategori:
Hovedområde:
Komponere, Lytte, Musisere
Trinn:
1.-4. trinn, 5.-7. trinn, 8.-10. trinn

Innledning

De fleste oppleggene på Musikkpedagogikk.no inneholder forslag til en helt konkret rekkefølge for gjennomføring. I "Gymnopedi ne. 1 - lytte, spille, komponere" har jeg gjort det litt annerledes. Her får du en del forslag til aktiviteter, med ressurser som midifiler, innspillinger, noter, gitargrep med mer. Så velger du selv hvilke aktiviteter som passer for dine elever. Kompetansemålene er et naturlig utgangspunkt for det valget.

Oversikt

Lytte og samtale
Lage akkompagnement
Improvisere og komponere
En notis om opphavsrett

Erik Satie

Ressurser

Midieksempler
Innspillinger
Noter
Bilde av pianotangenter
Gitargrep
Noter og gitargrep som nedlastbar PDF

Den franske komponisten Erik Satie (1866-1925) var varsom med å bruke begrepet komponist om seg selv. Han mente at han eksperimenterte med lyd og noterte det ned. Les mer på Wikipedia.

Foto: Sonia Y Natalia - Eget verk, CC BY-SA 3.0

Lydfiler:

I opplegget ligger 5 midifiler som kan spilles av på siden:
- Original
- Endret toneart for enklere spilling
- Bare akkompagnement
- Bare melodi
- Tilpasset akkompagnement

Klikk "Legg i handlekurv" på toppen av siden for tilgang til opplegget.

Kompetansemål fra Kunnskapsløftet 1.-4. trinn:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

(Lytte, etter 2. trinn:)

 • samtale om hva som er særegent for et musikkstykke, og hvilke assosiasjoner det kan gi
 • samtale om musikkens klang, melodi, rytme, dynamikk og tempo

(Musisere, etter 4. trinn:)

 • imitere og improvisere over enkle rytmer og klanger

(Lytte, etter 4. trinn:)

 • gjenkjenne og beskrive klang, melodi, rytme, dynamikk, tempo og form
 • delta i samtaler om hva som er særegne trekk ved enkelte musikksjangere

Kategori: Undervisningsopplegg
Hovedområde: KomponereLytteMusisere
Trinn: Alle

Utstyr: Opplegget har en rekke varianter som kan brukes med eller uten instrumenter, med eller uten digitale verktøy.

Tilrettelagt av: Eldar Skjørten

Kompetansemål fra Kunnskapsløftet 5.-10. trinn:

(Musisere, etter 7. trinn:)

 • oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk, tempo og enkel harmonikk i lytting og musisering

(Komponere, etter 7. trinn:)

 • improvisere med [...] instrumenter med utgangspunkt i enkle rytmiske, melodiske og harmoniske mønstre
 • lage egne komposisjoner med utgangspunkt i enkle musikalske former og motiver [...]
 • komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy

(Lytte, etter 7. trinn:)

 • gi uttrykk for opplevelser i møte med verker av sentrale komponister fra kunstmusikken

(Komponere, etter 10. trinn:)

 • improvisere over et eksisterende musikalsk materiale som inspirasjon for egne komposisjoner
 • notere egenprodusert musikk ved hjelp av grafisk eller tradisjonell notasjon
 • bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette sammen egne komposisjoner