Publisert 9. juli 2017

Ønskekvistmodellen

kjernepunkter

Kvalitetsmodellen for vurderingsarbeid i skolen er basert på Ønskekvist-modellen, som igjen er utviklet ved Aarhus Universitet. Her følger en kort presentasjon av Ønskekvistmodellen. 

Ønskekvist-modellen er en model for vurdering av kunstnerisk kvalitet i performativ kunst, utviklet av Jørn Langsted, Karen Hannah og Charlotte Rørdam Larsen på Institut for Æstetiske Fag, Århus Universitet.

Med denne modellen ønsker man å skape et samtalerom for vurdering av kunstnerisk kvalitet. I den sammenheng etableres noen kjernepunkter man må ta stilling til: VILLEN, KUNNEN og SKULLEN - eller ENGASJEMENT, EVNER og NØDVENDIGHET. Så settes begrepene sammen til en modell:

kjernepunkter

Her kan pilene ha ulik lengde for å markere at et område f.eks. står sterkere enn de andre. Det er imidlertid ikke gitt at "det perfekte kunstverk" oppstår når pilene er lange på alle områder. Hensikten er heller å markere at utsagn om kvalitet kan legge vekt på ulike områder. Noen legger vekt på villen, noen på skullen eller kunnen, mens andre igjen kanskje legger vekt på sammenhengen mellom pilene. En slik sammenheng synliggjøres også ved at pilene uttrykker en slags visuell profil som kan være utgangspunkt for vurderingen.

I Ønskekvist-modellen unngår man bevisst å plassere kjernebegrepene som vinkelspisser i en trekant fordi det ville symbolisere et lukket rom. I stedet bruker man piler som uttrykker at områdene trekker i flere retninger og at begrepene utgjør en kjerne som utgangspunkt for diskusjon om kvalitet.

Mer om Ønskekvistmodellen:

  • Aarhus Universitet
  • Ønskekvistmodellen (sammendrag fra Rikskonsertene)
  • "Ønskekvisten - En håndbog i evaluering af teater, dans og musik." (Langsted, Hannah og Rørdam Larsen / forlaget Klim / ISBN: 87-7955-366-4)

Kvalitetsmodellen for vurdering i skolen, den som presenteres her på Musikkpedagogikk.no, tar i bruk visse deler av prinsippene for Ønskekvist-modellen:

  • Definere kjernebegreper / kvalitetsområder som vurderingen bør ta stilling til.
  • Bruke disse for å etablere et samtalerom som utgangspunkt for å snakke om kvalitet.
  • Bruk av piler ut fra midten for å gi uttrykk for en dynamisk profil som utgangspunkt for vurderingsdialogen.