Om Eldar Skjørten og Musikkpedagogikk.no

Til daglig:

 • Musikklærer på Eiksmarka skole
  Siden 1994 i små og store stillinger - i dag 60% (tre dager pr. uke).
 • Initiativtaker og faglig leder for Stiftelsen Skapia
  Nasjonale satsinger på komponering med barn og unge. Barn og unge motiveres til å skape egen musikk og får tilgang til veiledningsmateriell. Veslefrikkprisen og Årets U-trykk deles ut årlig på en konsert der barn og ungdom framfører egenkomponert musikk sammen med NRK Kringkastingsorkestret. Les mer om Skapia her og på Skapia sine nettsider.
 • Kurs-/foredragsholder og prosjekter
  Jeg holder kurs innen en rekke emner innen musikkundervisning. Les mer om kursene her og om andre prosjekter her.
 • Musikkpedagogikk.no
  Det er jeg som eier, utvikler og drifter dette nettstedet.

Apple Distinguished Educator og internasjonale engasjementer:

 • I 2015 ble jeg utnevnt til ADE - Apple Distinguished Educator. Dette er et faglig nettverk av pedagoger fra hele verden. Jevnlige samlinger og samarbeid med pedagoger på tvers av nasjoner og fag gir meg masse inspirasjon og stort faglig utbytte.
 • Jeg har holdt kurs i Australia, Singapore og Finland. Dette har bidratt til mange internasjonale kontakter som jeg har glede og nytte av.

Annen bakgrunn:

 • Har tidligere jobbet 14 år i kulturskole som trompetlærer og dirigent.
 • Musikklærer på flere grunnskoler (barne- og ungdomstrinn) og ulike tiltak for elever med spesielle behov.
 • Oppdrag for bl.a. Utdanningsdirektoratet, Senter for IKT i utdanningen, Rikskonsertene (nå: Kulturtanken), Den Kulturelle Skolesekken, Norsk Kulturskoleråd, Musikk i Skolen og en lang rekke kommuner.
 • Master i musikkpedagogikk (tidligere hovedfag) fra Norges Musikkhøgskole. (Hovedoppgave om gehørbasert samspillundervisning med Brazz Brothers som "case".)
 • Langs veien har jeg vært heldig og fått med meg mange små og store jobber som jeg har lært mye av.
Eldar Skjørten
Apple Distinguished Educator

Hvorfor?

MyWhy

Musikk binder sammen

hjerne & hjerte
intellekt & følelser
inntrykk & uttrykk

Alle barn må få kjenne sin egen skaperkraft

"Alle barn må få kjenne sin egen skaperkraft."

Vi skaper noe alle sammen, - hver dag. Det kan handle om alt fra å skape løsninger på trivielle hverdagsutfordringer eller gode sosiale relasjoner, til å skape ny teknologi og løsninger på større problemstillinger i samfunnet. Det er uansett avgjørende å ha gode erfaringer for at "det jeg skaper kan bidra til noe som er bra". Troen på egen skaperkraft er derfor en sentral forutsetning for livsmestring.

Musikk er en naturlig del av barn og unges lek, uttrykksform og identitet, og derfor også godt egnet til å utvikle gode erfaringer fra det å skape i samhandling med andre.

Prosjekter

 • Skapia, med bl.a. Veslefrikk og U-trykk. Dette er det største av prosjektene jeg driver og et jeg er stolt av å ha bygget opp. Du kan lese kort om Skapia her, men all informasjon og materiell finner du på www.skapia.no.
 • MusTek er en konferanse om praktisk bruk av teknologi i musikkundervisning. Les mer om MusTek her.
 • Tidligere har jeg vært involvert i flere andre prosjekter, blant annet:
  • Jeg vil bygge mitt land. En CD-innspilling med barn som fremførte sanger fra ulike kulturer i Norge. Innspillingen var et samarbeid mellom Eiksmarka skole, Rikskonsertene og Musikkpedagogikk.no. Jeg vil bygge mitt land ble nominert til Spellemannspris i klassen for barneplater i 2010. Les mer om dette her.
  • Didaktikk - Teknologi - Kunstfag. Et prosjekt om digital didaktikk i kunstfag, i regi av Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF).
  • OASE - Et prosjekt som jobbet med å styrke samarbeid mellom kulturskole og grunnskole / skolefritidsordningen.
  • Takt og Tone - Et prosjekt mellom fire Harstad-skoler som ønsket å styrke musikkundervisningen.

> Gå til prosjektsiden for mer informasjon.

utdeling av Veslefrikkprisen

Veslefrikkprisen 2016 deles ut av Kunnskapsdepartementet i NRK Store Studio.

Kurs- og foredragsholder

Eldar Skjørten, kursholder

Jeg har holdt kurs i store deler av Norge, og i Finland, Australia og Singapore. Min base er i grunnskolen, men jeg holder også kurs for pedagoger i videregående skole og høyere utdanning. Jeg legger vekt på at mine kurs skal oppleves praksisnære og legger ofte til de små detaljene som gjør at et emne fungerer i klasserommet.
Jeg har vært opptatt av forskjellige emner, som digital didaktikk, komponering, vurdering og andre emner fra musikkundervisningen. Jeg har også holdt generelle introduksjonskurs for pedagoger uten bred erfaring fra musikkundervisning og klasseledelse for kulturskolelærere som skal takle overgangen fra små grupper til store klasser.

> Les mer om hvilke emner jeg holder kurs og foredrag om.

"Jeg legger vekt på at mine kurs skal oppleves praksisnære og legger ofte til
de små detaljene som gjør at et emne fungerer i klasserommet."

Tidligere kursdeltakere skriver:
 • "Svært nyttig kurs, som ga meg mengder med inspirasjon og konkrete undervisningsopplegg!"
 • "Har fått en boost til videre arbeid, samt gode tips!"
 • "Dette kurset vil endre min praksis! Flott!"
 • "Veldig bra! Strukturert og 'To the point'."
 • "Engasjerende, oppklarende, gode eksempler bygget på erfaring."
 • "Det er det beste foredraget jeg har vært på noen gang! Effektivt, matnyttig, høyaktuelt, underholdende, kunstnerisk og givende på alle måter. Herlig når foredragsholder gjennomskuer oss og besvarer våre spørsmål på forhånd!" (kulturskolelærer, Skedsmo)
 • "Det var et fantastisk foredrag med presentasjon av digitale muligheter, det var satt så flott inn i en sammenheng som alle forstod. Dette var det nyttigste foredrag jeg har hørt på lenge, håper mange som arbeider i kulturens tjeneste kan få oppleve det som vi fikk presentert av deg i dag." (kulturskolelærer, Lørenskog)
Eldar holder kurs

Om Musikkpedagogikk.no

Musikkpedagogikk.no ble lansert som nettsted for musikkundervisning våren 2009 med artikler, tips og en liten nettbutikk. Ettersom årene gikk ble publiseringsplattformen ikke lenger hensiktsmessig og en tid fulgte med altfor få oppdateringer. I januar 2018 ble sidene lansert på nytt, med nytt design og nye funksjoner. Ja, og her er du nå - se deg litt rundt på sidene!

musikkpedagogikk.no logo

Ta kontakt om du har ros, ris, innspill, om det er noe du savner - ELLER om du vil bestille meg til et kurs, prosjekt eller noe annet moro vi kan finne på sammen!