Publisert 27. desember 2017

MusTek 2018

mustek 2018

I dag brukes digital teknologi til å spille, skape og oppleve musikk. Det handler absolutt ikke om å erstatte sang eller tradisjonelle instrumenter, men om å finne gode kombinasjoner som lar barn og unge lære bredere og dypere. Dette forutsetter lærere som selv vet å utforske muligheter i teknologien, musikalsk og didaktisk. Derfor arrangerer vi MusTek 2018 - om praktisk bruk av teknologi i musikkundervisning. Du kan forvente å lære bruk av verktøy, dele opplevelser med andre deltakere og å bli utfordret og veiledet på hva som er ditt neste skritt som lærer - uansett hva du kan eller ikke kan fra før. 

Gå til www.mustek.no for å lese om og melde deg på. Velkommen til MusTek 2018!


Påmelding innen 5. januar: www.mustek.no

Arrangører er Norsk Kulturskoleråd, Musikk i Skolen og Musikkpedagogikk.no.

For spørsmål, klikk her for kontakt med Musikk i Skolen.


Nytt i MusTek 2018: Spor og prosjektgrupper

MusTek 2018 organiseres i tre spor:

  1. Samspill og improvisasjon
  2. Produksjon og notasjon
  3. Læring i endring

Meld deg på det sporet du ønsker å fordype deg i. Lærere fra samme skole kan eventuelt velge å fordele seg på hvert sitt spor og dele kompetanse i de romslige pausene eller etter konferansen. Hvert spor blir presentert med et «case». Deretter kommer to sesjoner der vi skal utvikle verktøykompetanse, før du til slutt jobber i en prosjektgruppe sammen med andre deltakere.

Samarbeid i prosjektgrupper:

Alle deltakere går sammen i mindre prosjektgrupper. Sporleder hjelper til med inndelingen, men her er det også rom for å finne noen som du tror det kan være spennende å samarbeide med. Dette blir deres til til å bearbeide, videreutvikle og tilpasse det dere har lært på sporet til deres egen undervisning.

Her er noen eksempler på hva dere kan gjøre i prosjektgruppa:

  • Øve dere sammen på bruk av verktøyene
  • Utveksle erfaringer og tanker om undervisning
  • Lage et undervisningsopplegg sammen, som dere kan bruke hver for dere
  • Lage undervisningsopplegg som dere kan dele
  • Planlegge et felles prosjekt

Prosjektgruppene kan være en anledning til å samarbeide med andre fra samme skoleslag som deg, men det kan også være veldig nyttig å få nytte av kompetansen fra andre felt. Man kan velge gå sammen med noen fra samme kommune/region, men i vår tid betyr ikke alltid geografien noe. For noen kan prosjektgruppa være et kort, nyttig samarbeid der og da. For andre kan det være starten på et spennende samarbeid som kan vare lenge etter konferansen. Alt er opp til hva dere ønsker og poenget er at du er villig til å utvikle deg sammen med andre. Prosjektgrupper er deltakernes egen utviklingstid!

Les om programmet på www.mustek.no

James Humberstone

James Humberstone

June Breivik

June Breivik

Samuel Wright

Samuel Wright

Vidar Bergethon Holm

Vidar Bergethon Holm

Sporledere:

Spor 1: Eldar Skjørten

Eldar Skjørten

Spor 2: Håkon Kvidal

håkon kvidal

Spor 3: Lage Thune Myrberget

Lage Thune Myrberget