Publisert 1. februar 2017

Musikklærer…? Jeg…? • KURS

Musikklærer? Jeg?

Dette er et kurs for deg som vil ha litt påfyll og inspirasjon eller som ønsker hjelp til å komme i gang. Det er også supert for kulturskolelærere og andre som vil bli kjent med musikkfaget i grunnskolen.

Kanskje faget er nytt for deg? Eller ønsker du nye ideer og en annen vinkling på kjent stoff? På kurset er vi innom flere sentrale sider av faget - gjennom praktisk aktivitet. Du får prøvd ting du kan bruke på din egen skole, men innimellom rekker vi også å reflektere rundt emner som vurdering og tilpasset opplæring. Vi sørger selvfølgelig for at kompetansemålene og resten av læreplanen legges til grunn for arbeidet.

Kurset passer også svært godt for kulturskolelærere som skal samarbeide med grunnskolen om musikkundervisningen.

Målet er å fylle dagen med konkrete tips - direkte fra skolehverdagen.

Kurset inneholder blant annet:

 • Metodikk og aktiviteter knyttet til kompetansemålene, som f.eks.:
  - sang og samspill
  - digitale verktøy i musikkfaget
  - komponering
 • Underveisvurdering og tilpasset opplæring.

Vi legger stor vekt på praktiske aktiviteter som kursholder selv bruker i skolen.

Målgruppe:

Lærere som underviser i musikk i grunnskolen og kulturskolelærere som skal inn i grunnskolen. Aktivitetene siktes primært inn mot barnetrinnet, men mye av stoffet er også relevant for ungdomstrinnet.

Ved bestilling kan vi "skreddersy" innhold og varighet etter deres behov. Fra en enkel introduksjon på et par timer til kurs over en eller flere dager.

Tidligere deltakere på tilsvarende kurs sier:

 • "Veldig bra! Utrolig fin balanse mellom teori og praktisk arbeid." (kursdeltaker , Bergen)
 • "Dette ga meg lyst til å ta tak i den lokale læreplanen." (kursdeltaker , Trondheim)
 • "Et meget godt opplagt kurs som ga meg lyst og mot til å ta fatt på faget med ny glød." (kursdeltaker , Trondheim)