Vurdering

I musikk, som i alle andre fag, skal arbeidet med vurdering forsterke læring.  Kvalitetsmodellen kan være et godt verktøy for dette og brukes i både formativ og summativ vurdering, i elevenes egenvurdering og i den faglige dialogen.

Kvalitetsmodellen

Kvalitetsmodellen er utviklet spesielt som en help for å vurdere utøvende og skapende elevarbeid, i tillegg til at den er en hjelp i elevenes egenvurdering og i den faglige dialogen.
Les mer...

Kvalitetsmodellen

Kvalitetsmodellen er utviklet spesielt som en help for å vurdere utøvende og skapende elevarbeid, i tillegg til at den er en hjelp i elevenes egenvurdering og i den faglige dialogen.

LES MER...

Hva er god innsats?

Vi ønsker gjerne at elevene skal vise god innsats, men hva er det? Denne plakaten kan være utgangspunkt for refleksjon med elevene.

LES MER...