Lytte

Å lytte omfatter både kunnskap, refleksjon og lytting. Hovedområdet kan lett domineres av fakta, men Kunnskapsløftet er tydelig på at musikkopplevelse skal være faglig fokus. Musikalsk mangfold og sjangerbredde er sentralt på alle årstrinn.

Hvordan bruke grafisk notasjon?

Dette er den andre av to artikler om grafisk notasjon. Her ser vi på noen tips til hvordan det kan brukes i komponering, lytting og samspill.

LES MER...

Kunsten å lytte

Er lytting en passiv handling som alle kan? Eller en ferdighet man kan utvikle? Hva er stillhet? Inge Eidsvåg har reflektert omkring kunsten å lytte og jeg har fått lov til å publisere tankene hans her.

LES MER...

Musikk til trøst

Musikk kan bidra til både å lindre, gi håp og avløse sorg i tunge stunder. Noen ganger må skolen bidra til det. Her er noen musikkforslag.

LES MER...

Grafisk notasjon

Grafisk notasjon er et flott verktøy i musikkundervisningen, som støtte til musisering, komponering og lytting. Det kan brukes på alle nivåer, fra en enkel og intuitiv notasjon til avansert analyse. Denne artikkelen gir noen innfallsvinkler og eksempler.

LES MER...

Lær rytmer med rytmekort

Tekst leses ikke som enkeltbokstaver, men som ordbilder – grupper av bokstaver som danner meningsfulle ord. Slik er det også med noter. Derfor kan rytmekort være et godt læremiddel.

LES MER...

Hvert øre teller!

Hører elevene dine musikk med ørepropper / headsett? Selvfølgelig, og heldigvis. Da vi må gi de kunnskap om mulige farer også. Mange tenker at det bare er sterk lyd som er farlig, men det er også viktig å se på hvor lenge man eksponeres for lyd. Det er kanskje der mange elever havner i faresonen.

LES MER...