Grunnleggende ferdigheter i musikkfaget

Alle fagplanene i Kunnskapsløftet (K06) har et eget kapittel om Grunnleggende ferdigheter i faget. Setningsdelen "i faget" forteller oss at dette handler om hvordan det enkelte fag bidrar til utvikling av grunnleggende ferdigheter, - på fagets premisser.

Det er altså ikke slik at f.eks. lesing skal øves og drilles i musikkfaget og på den måten fortrenge musikkutøvelse, men god musikkundervisning inneholder elementer som bidrar til å berede grunnen for utvikling av leseferdigheter.

Musikkplanen har formuleringer som viser hvordan faget både direkte og indirekte kan bidra til utvikling av grunnleggende ferdigheter. Dette er en styrke for legitimering av faget, både nasjonalt og lokalt på den enkelte skole. Nenfor har jeg skrevet en kommentar og skissert praksiseksempler til hver av de fem grunnleggende ferdighetene.

(Noen vil dra kjensel på tekstene over fra andre nettsteder. Jeg har skrevet disse på oppdrag fra Senter for kunst og kultur i opplæringen, som har brukt de videre i noen flere sammenhenger.)