Publisert 31. august 2019

Multimodale presentasjoner på iPad • KURS

Flere bilder satt sammen
iPad er som produksjonsverktøy egnet til å skape multimodale presentasjoner av mange slag. Dette kurset kan vinkles på ulike vis, men felles er at vi setter sammen ulike medieformer, som bilder, video, musikk og tekst, til flotte presentasjoner der mediene forsterker eller utdyper hverandre. Det handler om multimodalitet og rike læringsopplevelser!

Multimodalitet er vår tids kommunikasjon, der ulike medier forsterker og utdyper hverandre. På dette kurset ser vi på hvordan elevene kan skape flotte presentasjoner, videoer og andre multimodale tekster.

Kurset tar utgangspunkt i bruk av iPad.

Avhengig av ønsker og kursets varighet kan innholdet omfatte:

  • Hvordan lage gode tverrfaglige presentasjoner?
  • Videoredigering
  • Skape video satt sammen av bevegelige stillbilder og musikk
  • Komponere musikk til egne presentasjoner
  • Opphavsrett - hva har vi lov til?
  • Hvor finner elevene musikk og bilder til bruk i egne presentasjoner?
  • Hvor finner vi et relevant publikum for elevene?
  • Med mer...

Dybdelæring gjennom multimodalitet forutsetter en forståelse av samspillet mellom ulike medieformer. For å belyse dette ser vi nærmere på tre begreper som gir retning til arbeid med multimodalitet i læring, - og som kan bidra til en bedre forståelse av det vi kan kalle ekte tverrfaglighet.

Estetikk fanger, involverer og engasjerer oss på et følelsesmessig plan, og estetisk kompetanse blir dermed en nøkkel til rike læringsopplevelser. Det handler om emosjonell involvering.

Varighet: Alt fra en 7 minutters "teach meet" til kurs over flere dager...

Kurset kan kombineres med foredraget Dybdelæring med multimodalitet.