Publisert 9. juli 2017

Hva er hva? To eksempler på bruk av kvalitetsområder.

kvalitetsomradene

Kvalitetsmodellen bygger på seks områder som kan være gjenstand for vurdering i utøvende og skapende arbeid. Vi kaller disse for kvalitetsområder. Disse hjelper oss til å se et nyansert bilde av elevens arbeid. Her er et par eksempler.

De seks kvalitetsområdene er:

kvalitetsomradene

Kvalitetsområdene er beskrevet nøye på denne siden.

Eksempel 1:

En klasse på 5. trinn har om nystev. Som en del av opplegget skal de lage egne tekster. En elev skriver:

Og Martin syklet av sted på veien
og se, så trynte han midt på veien!
Men ingen aner hvordan det gikk,
for han ble kjørt bort med neste trikk.

I nystev skal 1.-2. og og 3.-4. linje danne rimpar. I eksemplet over ser vi at eleven har bruk samme ord i 1. og 2. linje. Rim vil her være et formalt virkemiddel som skal være med. I tilbakemelding til eleven vil man lett kunne kommentere at "veien" og "veien" i 1.-2. linje ikke er rim, - det er samme ord. Men sjansen er stor for at eleven vet akkurat dette fra før. I stedet for å kommentere at rimet ikke var godt, kunne følgende dialog finne sted:

- Jeg ser du har forstått hvor det skal være rim, så bra! Hvordan synes du det gikk å lage rim?
- Det gikk fint i 3.-4. linje, men i 2. linje fant jeg ikke noe som rimer på veien.

I stedet for en unyansert kritisk tilbakemelding har læreren nå gitt anerkjennelse for at eleven har kunnskap om hvordan rim brukes som formalt virkemiddel i nystev. I tillegg har lærer og elev sammen reflektert over at det var vanskelig å finne gode rim. Elevens utfordring her har med andre ord handlet om ferdigheter - eller håndverket.

Eksemplet viser at det kan være viktig å skille mellom kvaliteten på ulike deler av et arbeid for å kunne gi konkret ros og konstruktiv tilbakemelding. Kvalitetsområdene hjelper oss til å skille ulike sider av kvaliteten ved et arbeid.

Eksempel 2:

En klasse har hatt om musikk fra ulike tidsepoker. Det er på tide å anvende kunnskapen og elevene skal lage et enkelt musikkstykke i middelalderstil. De har lært om virkemidler som kan gi musikken et middelalderpreg.

Under framføringen for resten klassen er det en gruppe som har laget spennende musikk, men det låter slett ikke middelalder. Klassen gir hverandre tilbakemeldinger. Det kommer fram at gruppa ha brukt alle de virkemidler de har lært om i forbindelse med musikk fra middelalderen. De formale virkemidlene er altså med. De er flinke til å spille, så håndverket er også godt. Videre har gruppa latt kreativiteten blomstre da de laget stykket. Det kan synes fint, men nå var jo oppgaven å lage musikk i middelalderstil. Da kan stor kreativitet fra en elev på 2000-tallet bryte med stilfølelsen fra 1000-tallet.

I dette eksemplet ser vi dermed at det er viktig å definere vurderingskriteriene tydelig på forhånd.

  • Skal gruppa få en god vurdering fordi de har utvist stor kreativitet, selv om det gikk på bekostning av stilfølelsen?
  • Eller burde de i denne sammenheng lagt litt bånd på kreativiteten og holdt mer på det autentiske middelalderpreget?

Uansett gjør lærerens bevissthet om kvalitetsområdene det lettere å peke klart og konkret på de ulike sidene ved et elevarbeid.

I del 3 strukturerer vi Kvalitetsområdene og etablerer et "samtalerom" for å snakke om kvalitet.


 

Creative Commons-lisens

Kvalitetsmodellen av Eldar Skjørten er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal Lisens. Tillatelse til annen bruk enn den som dekkes av denne lisensen kan være tilgjengelig fra https://www.musikkpedagogikk.no/kontakt.