Publisert 7. juli 2017

Del 1: Innledning

Forskningen
 forteller 
at 
godt 
vurderingsarbeid 
fremmer 
læring
 og
 effektiviserer 
undervisningen. 
Men 
hvordan 
vurderer 
vi 
utøvende 
og
 skapende 
elevarbeider 
i 
musikk?
  

En forutsetning for dette er å kunne identifisere og peke helt konkret på de ulike kvalitetene ved et elevarbeid.

  • Hva er bra?
  • Hvor ligger potensialet for videre utvikling?

Dette er ikke bare sentrale spørsmål i vurderingsdialogen, men her ligger også kjernen i det faglige arbeidet som skal lede til læring og utvikling.

Jeg velger å sette dette i system ved å ta utgangspunkt i en dialogmodell som er utviklet ved universitetet i Århus, kalt "Ønskekvistmodellen". Denne er laget for vurdering av kvalitet i performativ kunst, men i en litt annen sammenheng enn skolens vurderingsarbeid. Noen av de samme prinsippene har likevel vist seg å være nyttige i arbeidet med å skape et verktøy for vurdering og dokumentasjon i skolen.

  • Kjernebegreper / kvalitetsområder konkretiserer sider ved kvalitet som vurderingen bør ta stilling til.
  • Disse etablerer et samtalerom som utgangspunkt for å snakke om kvalitet.
  • Piler ut fra midten uttrykker sterke og svake sider. De viser ulike sider ved kvalitet, samtidig som helheten viser en dynamisk kompetanseprofil.

Intensjon

Modellen hjelper oss med å:

  • Identifisere ulike sider ved kvaliteten på elevens arbeid og mestring.
  • Snakke om kvalitet med en felles forståelse.
  • Konkretisere sider ved elevens kompetanse.

Det handler altså både om å identifisere kvalitet og om konkretisering i vurderingsdialogen. Modellen kan brukes både av læreren og i tilknytning til elevens egenvurdering. Modellen er også godt egnet til visse former for dokumentasjon.

Et gjennomgående poeng med modellen er også å skape et system for rutiner som er gjennomførbare i hverdagen. Dette kommer jeg tilbake til i del 5.

I det daglige arbeidet og i dialog med elevene kan modellen forenkles og konkretiseres til et nivå som passer aktiviteten og elevene. Det gis noen eksempler på dette videre i del 3.

I del 2a ser vi på hvordan vi kan snakke om kvalitet.


Creative Commons-lisens

Kvalitetsmodellen av Eldar Skjørten er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal Lisens. Tillatelse til annen bruk enn den som dekkes av denne lisensen kan være tilgjengelig fra https://www.musikkpedagogikk.no/kontakt.