Kurs og foredrag

kurs og foredrag

Nedenfor kan du lese om noen kurs og foredrag som kan bestilles her. De fleste kurs og foredrag kan tilpasses ulike varigheter og vi kan kombinere deler fra forskjellige kurs til et skreddersydd opplegg. 

Hvordan bestille kurs:

En bestilling starter aller helst med en uforpliktende dialog. Vi snakker om hva dere ønsker, hva dere har gjort fra før og hva slags kursopplegg som er hensiktsmessig for dere. (Antall kursøkter, varighet, kombinasjoner med online kurs og oppfølging etc.) Deretter sender jeg et tilbud med pris og forslag til innhold.
Den innledende samtalen er ofte avgjørende for å sikre god effekt og varig virkning.

Fleksibel organisering   |   Om kursholder   |   Hva sier tidligere kursdeltakere?  |  Kontakt

Oversikt over kurs og foredrag:

Det er også mulig å kombinere moduler fra flere kurs eller "skreddersy" innhold etter behov.

Alle kan tenke kreativt • WORKSHOP/KURS/WEBINAR

For å lykkes i verden i dag og forme morgendagen må elevene bruke det kreative potensialet sitt og lære å uttrykke seg på nye og innovative måter.

LES MER...

Dybdelæring med multimodalitet • FOREDRAG

Tverrfaglighet har blitt framholdt som en nøkkel til dypere læring, men … mye av det såkalte tverrfaglige har vel, med respekt å melde, egentlig vært flerfaglig. I dette foredraget skal vi på sporet av «det forjettede land» – ekte tverrfaglighet gjennom multimodal læring.

LES MER...

Multimodale presentasjoner på iPad • KURS

iPad er som produksjonsverktøy egnet til å skape multimodale presentasjoner av mange slag. Dette kurset kan vinkles på ulike vis, men felles er at vi setter sammen ulike medieformer, som bilder, video, musikk og tekst, til flotte presentasjoner der mediene forsterker eller utdyper hverandre. Det handler om multimodalitet og rike læringsopplevelser!

LES MER...

Vurdering for læring – i kulturskolen • KURS / FOREDRAG

Dette foredraget/kurset dreier seg om hvordan vi kan øke elevenes læringsutbytte i undervisningen. Vi skal verken endre undervisningen eller rammene, men se nærmere på en læringsfremmende dialog mellom lærere og elever. Det handler om vurdering for læring.

LES MER...

iPad i musikkundervisning • KURS

Bruk av iPad har blitt et paradigmeskifte for musikkundervisningen. Elevene kan utforske utforske, skape og fremføre musikk på nye måter, samtidig som vi beholder det beste av det vi allerede gjør.

LES MER...

Komponere i skolen • KURS

Hvordan kan vi legge til rette for komponering i musikkfaget? Komponere er et av tre hovedområder i faget og på dette kurset går vi gjennom ulike innfallsvinkler. Aktivitetene er tilpasset grunnskolens rammer med store elevgrupper.

LES MER...

Vurdering i musikkfaget • KURS

Hvordan kan vi dokumentere og vurdere de utøvende og skapende aktivitetene i musikkfaget? Og kan arbeidet med vurdering samtidig bli gjennomførbart i hverdagen?

LES MER...

Audacity – opptak, redigere, komponere! • KURS

En vanlig datamaskin er alt du trenger til å gjøre enkle opptak av musikk, sang eller tale. Du kan bruke programmet Audacity til både opptak, redigere, arbeide kreativt med lyd, klippe musikk til framføringer, lage radioprogram i språkfagene og mye annet. Det er enkelt – og programmet er utrolig nok gratis!

LES MER...

Digitale verktøy i musikkfaget • KURS

I dag er digitale verktøy er en naturlig del av alle typer arbeid med musikk, – både utøvelse, komponering, lytting og musikkproduksjon. Teknologien blir stadig mer tilgjengelig og byr på mange fordeler i undervisningen. La oss sette sammen en pakke som hjelper dere i gang med å utnytte teknologien til god musikkundervisning!

LES MER...

Digitale verktøy – rett i lomma • FOREDRAG

Hvordan preger moderne teknologi barn og ungdom? Og hvordan påvirker dette undervisningen i kulturfag? Vil teknologien “parkere” pedagogen? Eller kan pedagogen styre teknologien? Og hvilket ansvar har vi for å ta varer på det beste av det bestående, samtidig som vi viser vei inn i det beste av det nye?

LES MER...

Musikklærer…? Jeg…? • KURS

Dette er et kurs for deg som vil ha litt påfyll og inspirasjon eller som ønsker hjelp til å komme i gang. Det er også supert for kulturskolelærere og andre som vil bli kjent med musikkfaget i grunnskolen.

LES MER...

Nye takter med Noteflight • KURS

Med Noteflight skriver du noter rett i nettleseren. En rekke smarte funksjoner gjør dette veldig godt egnet til bruk i musikkundervisning i skole og kulturskole. Det fungerer på alle plattformer, som PC, Mac, alle typer nettbrett og smarttelefoner.

LES MER...

SPILL! • KURS

Elevenes egenaktivitet står sentralt i læreplanen for musikkfaget. Dette kurset er lagt opp med samspill og øvelser som vil inspirere deltakerne til å spille mye med sine elever!

LES MER...

Inn gjennom leken! • KURS

Alle lærere har opplevd grupper og enkeltelever som strever med samhandling, inkludering, empati og klassemiljø. Dette kurset gir deg et knippe varierte leker som kan brukes til å trekke alle med.

LES MER...