Publisert 1. februar 2017

Komponere i skolen • KURS

komponere

Hvordan kan vi legge til rette for komponering i musikkfaget? Komponere er et av tre hovedområder i faget og på dette kurset går vi gjennom ulike innfallsvinkler. Aktivitetene er tilpasset grunnskolens rammer med store elevgrupper. 

Kurset vil gi deltakerne flere innfallsvinkler til hvordan elevene kan komponere, - fra å lage enkle melodier individuelt til lydkomposisjoner med store elevgrupper. Vi arbeider med de ulike delene av hovedområdet komponere i læreplanen, inkludert også improvisere og arrangere. Det legges stor vekt på praktiske aktiviteter som deltakerne kan bruke med egne elever.

Målet er å fylle dagen med konkrete tips - direkte fra skolehverdagen.

Målgruppe:

Alle som underviser i musikk i grunnskolen. Det kreves ingen spesielle ferdigheter eller forkunnskaper.

Kurset inneholder blant annet:

  • Improvisering
  • Arrangering
  • Melodisk og rytmisk komponering
  • Komponering med Veslefrikkmetoden / U-trykkmetoden
  • Ulike former for notasjon
  • Øvelser og forarbeid for vellykket komponering

Valgfritt: Komponering med Veslefrikkmetoden

Det er også mulig å vinkle dette kurset mer inn mot deltakelse i Veslefrikk eller U-trykk. Dette er nasjonale mønstringer og konkurranser for elever på 1.-10. trinn. Les mer her.

Hvorfor ikke delta?

Veslefrikk (1.-7. trinn) og U-trykk (8.-10. trinn) fokuserer på utviklingen til alle deltakerne, ikke bare de "beste".

  • Alle får en faglig tilbakemelding fra komponister. Hva var bra? Og hva kan man tenke mer på en annen gang? Ved å delta år etter år skapes en læringsprosess, - med komponister på høyt nivå som mentorer.
  • Underveis i prosessen får dere mulighet til å spille elevenes musikk for en komponist som gir råd og veiledning til det videre arbeidet.

Mange lærere og elever har de siste årene grepet sjansen. Elevene blir inspirert og motivert - deltakelsen er høy - spenningen stor!
Det er lav terskel for å delta, - for dette handler om læring.

Veslefrikkfiguren
Ungdommer hopper - sprudler med musikk