Publisert 15. november 2019

Ja, vi ELSKER – repetisjon!

Mange ansikter symboliserer repetisjon

Det er en kjent sak at barn gjerne vil oppleve samme ting igjen - og igjen. Hvor mange ganger så jeg filmen Løvenes Konge da min eldstedatter var liten? Aner ikke, men uansett hvor godt filmen var laget - antall repetisjoner ble en utfordring. Er det da slik at vi voksne ikke er så veldig glad i repetisjon?

Nei, slett ikke! Repetisjon er i mange sammenhenger selve fundamentet for opplevelsen. Men det trenger ikke bety å se samme film, eller høre samme musikk, mange ganger. Repetisjon kan også ha en litt mer subtil form, der repetisjonen handler om noe som likner på det vi har opplevd før. Det skaper forventninger og  gjenkjennelse. Og som videoen nedenfor viser har dette bakgrunn i psykologiske forhold.

For når vi hører begynnelsen av noe vi har hørt før, så trekker hukommelsen vår fram fortsettelsen. Vi gjenkjenner begynnelsen og forventer hva som er de neste tonene.  Og når de faktisk kommer er vi ikke bare passive lyttere - vi lever ubevisst med musikken der og da. Det skaper en innlevelse og en sterkere opplevelse.

Og ikke nok med det: For når vi hører noe igjen, så flytter vi automatisk oppmerksomheten til en annen del av musikken. På den måten opplever vi flere detaljer. I videoen brukes lydene i ordet "atlas" som et eksempel. Se videoen for nærmere forklaring.

Dette er interessant av mange grunner, men la meg trekke fram det å skape musikk: 

Gjennom mitt arbeid i Skapia (som arrangerer Veslefrikk for 1.-7. trinn og U-trykk for 8.-10. trinn) har jeg fått høre over tusen komposisjoner (låter, lydkomposisjoner m.m.) laget av barn og ungdom. Det er noen utfordringer som gjentar seg. Litt enkelt sagt: for lite repetisjon og for mye repetisjon... Disse henger ofte sammen.

For mye repetisjon kan handle om at man ikke lar det musikalske materialet utvikle seg. Det blir statisk og oppleves som kjedelig. Når elevene merker det, blir løsningen litt for ofte å innføre noe nytt. Da kommer det motsatte problemet med at musikken innfører noe nytt hele tiden og vi går glipp av kraften i gjenkjennelse og innlevelse. En bedre løsning er ofte å velge seg et begrenset materiale og la det utvikle seg.

Videoen nedenfor gir en god forklaring på hvorfor vi trenger repetisjon i musikk.


Legg igjen din kommentar: