Publisert 1. februar 2017

Inn gjennom leken! • KURS

Hender som samarbeider

Alle lærere har opplevd grupper og enkeltelever som strever med samhandling, inkludering, empati og klassemiljø. Dette kurset gir deg et knippe varierte leker som kan brukes til å trekke alle med.

På dette kurset ser vi på hvordan bevisst, systematisk bruk av leker og dramaøvelser kan være én av innfallsvinklene til å arbeide med slik problematikk. Vi tester ut leker og reflekterer omkring egne opplevelser, lekenes plass i en pedagogisk sammenheng og hvordan det vi gjør kan tilpasses elevgruppen. Selv om tematikken er alvorlig nok , blir dette garantert en humørfylt dag!

Målgruppe:

Alle som arbeider med barn og unge i grupper. Kurset er spesielt rettet mot grunnskolens 1.-7. trinn, men mange av lekene og øvelsene kan med fordel brukes av andre (f.eks. lærere på ungdomstrinnet, SFO-ansatte, kulturskolelærere m.fl.)

Sagt om kurset:

  • "Dette er alldeles 100% relevant for alt arbeid i grunnskolen!" (kursdeltaker, Oslo)
  • "Inspirasjon, en dag som gir energi." (kursdeltaker, Oslo)
  • "Veldig flott! Akkurat det jeg trengte av aktivitet og pedagogisk begrunnelse." (kursdeltaker, Oslo)

Kurset kan gjennomføres i ulike varianter:

Vi kan "skreddersy" innhold og varighet etter deres behov. Fra en enkel introduksjon på et par timer (f.eks. på kommunale fagdager) til en hel dag.

Hender som samarbeider

(Foto: Stephen Eastop)