Publisert 7. februar 2020

Hva er kreativitet?

illustrasjon med fargete hende, noter og en lyspære

Det trengs en avhandling å svare godt på det spørsmålet, men jeg vil gjerne dele noen refleksjoner omkring kreativitet. Og siden jeg er musikklærer skal jeg også knytte det til musikkundervisning. Men først, la meg lage en tegning til deg:

Gif viser at en person tegnes (streker)

Er tegningen et eksempel på kreativitet? Noen vil umiddelbart si «ja», men jeg er ikke så sikker. Jeg er faktisk redd du umulig kan vite det... ennå. Jeg kommer tilbake til dette om et øyeblikk. La oss først se på noen vanlige definisjoner av kreativitet:

  • Kreativitet er skapende evne eller virksomhet, det vil si oppfinnsomhet, idérikdom og det å lage eller finne på noe nytt. (Wikipedia)
  • Kreativ, skapende; idérik. Kreative tanker er ofte nyskapende, nyutviklende (innovativ), idérik eller fantasirik på en konstruktiv og perspektivåpnende måte. (Store norske leksikon)

Til tross for noen variasjoner, hevder alle definisjoner jeg finner at kreativitet handler om noe nytt og originalt. En oppfinnsomhet. Passer ikke dette ganske bra den hverdagslige bruken av begrepet?

Med elevene mine forenkler vi begrepet til å skape noe nytt, kombinere kjente ting på nye måter eller utdype dem i nye sammenhenger.

Tilbake til tegningen min. Jeg hevdet at du ikke kunne vite om dette var et eksempel på kreativitet eller ikke. Jeg kunne ha funnet fram til denne måten å tegne en person nå nettopp. Men faktum er at første gang jeg laget den, var tilbake i 1993 (ja, jeg husker dagen veldig godt). Siden den gang har jeg tegnet mer eller mindre nøyaktig det samme hundrevis, eller kanskje tusenvis av ganger. Den var praktisk talt min signatur i mer enn 25 år. Og selv da, i 1993, fant jeg ikke fram til den selv. Jeg kopierte akkurat det jeg så en venn av meg gjorde. Så fra min hånd er det ikke engang et lite fnugg av oppfinnsomhet eller originalitet i tegningen. Det var ikke en kreativ handling - jeg reproduserte en tegning.

Nå er det ingenting galt med å reprodusere. Tvert imot, det kan være både morsomt og nyttig. Det kan gi oss økt kunnskap og en dypere forståelse. Det kan til og med føre til kreativitet, men å reprodusere en tegning er i seg selv ikke kreativitet.

Vi bruker kreativitet i utvikling av praktisk talt alle deler av samfunnet, og det blir ofte sagt at vi trenger kreativitet og innovasjon for å komme videre. Vel, vi kommer ikke noe sted hvis vi lærer elevene våre at kreativitet  er å reprodusere det vi allerede har gjort.

Musikken er glimrende for å la barn utforske sin egen kreativitet. Den er leken, intuitiv og du kan ikke ødelegge noe. De aller fleste barn skaper musikk i når de er små, - de nynner melodier mens de tegner eller de hopper rytmer i gata. En sentral side ved musikkundervisning er å stimulere til videre musikalsk og kroppslig utforsking av denne kreativiteten. Da er det ikke nok om elevene får i oppgave å reprodusere det profesjonelle kunstnere allerede gjør. De trenger å lytte utover det, for å gå lenger, - komme videre, - slik store komponister og låtskrivere har gjort til enhver tid. Et poeng for lærere er da, som i all læring, å finne aktiviteter som stimulerer kreativitet og et åpent sinn, samtidig som vi tar hensyn til elevens proksimale utviklingssone.

Denne prosessen kan lett bli ødelagt av en bevisstløs lærer. For å unngå dette, må vi reflektere over «Hva er musikk?» Jeg kommer tilbake til dette i en senere bloggpost. I mellomtiden kan du lese om en av favorittaktivitetene mine i musikkfaget: To av mine favoritter.  Eller du kan reflektere over dette: Hvis vi underviser musikk utelukkende som noe som allerede er skapt, lærer vi da bort ferdigheter (som er bra), men forsømmer kreativiteten?

Hvis du vil at alt skal høres bra ut, lær elevene å reprodusere. Hvis vi vil at de skal være kreative, lær dem å bruke sin egen fantasi og å skape. Det krever trening og det høres ikke alltid bra ut, - men disse skrittene må gås.