Publisert 8. november 2016

Hva er god innsats?

smiley

Vi ønsker gjerne at elevene skal vise god innsats, men hva er det? Denne plakaten kan være utgangspunkt for refleksjon med elevene.

Innsats er ikke en del av den formelle fagvurderingen i skolen. Det er et viktig prinsipp. Likevel er det absolutt relevant å snakke med elevene om dette, for innsatsen påvirker selvfølgelig læring og utvikling.

Både i muntlig og skriftlig underveisvurdering vil kommentarer om innsats kunne peke på veien videre for eleven, men det må konkretiseres. For i seg selv er innsats er et nokså uklart begrep. Vi trenger å reflektere med elevene om hva det betyr i ulike situasjoner.

Hva er god innsats?

Jeg har valgt å bruke en plakat som henger lett tilgjengelig på musikkrommet. Den er nokså generell, men danner utgangspunkt for en kort refleksjon nå og da om hva vi skal forvente av innsats i arbeidet. Punktene på plakaten tar ikke hensyn til om arbeidet skjer i plenum, gruppe eller om det er individuelt arbeid. Det ville gitt for mange punkter å forholde seg til. Jeg har også droppet punkter som handler mer om orden og oppførsel.

Bildet nedenfor finnes også som en plakat du kan laste ned gratis (PDF-fil), skrive ut og henge opp på din skole. Du må være logget inn for å laste ned plakaten.

hva er god innsats